ความเห็น 50490

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

"เรียนรู้จักรับและให้ในทุกสิ่ง

   มาพวกเราร่วมก้าวไปไม่ประวิง

   นำความรู้และความจริงสู่ผองชน"

 เยี่ยมมากๆเลยค่ะ