ความเห็น 51382

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

เปิดตัวมาไม่นานท่านก้าวหน้า
ผองเพื่อนมาเยี่ยมเยียนกันถ้วนทั่ว
ผูกสมัครฝากกลอนกันเนียนัว
เราก็กลัวไม่ทันพลันตามมา
             อ.จันและอ.ธ.นั้นเธอเหนียวแน่น
             รักในแก่นในวิญญาณกันหนักหนา
             ทุ่มเทกายและใจให้ประชา
             ท่านคงมายินดีที่เราร่วมรวมพลัง
หยิกกันนิดหยอดกันหน่อยค่อยโต้ตอบ
ต่างก็มอบความจริงใจให้ความหวัง
เราทั้งหลายต่างจะร่วมรวมพลัง
เสริมแรงตั้งใจมุ่งรุ่งเรืองรอง
              โลกแห่งนี้จะเป็นที่รับและให้
               เราต่างได้แลกเปลี่ยนกันแนะนำเสนอสนอง
               ไม่มีเทียบอีกแล้ว(พวก)เรารับรอง
               ท่านทั้งผองต้องเข้ามาพิสูจน์เอง

โอ๊ย...ลงจนได้ค่ะ หาลานจอดอยู่นานเลย ขอบคุณผอ.บวรที่มาปลุกวิญญาณนะคะ