วิไลรัตน์


ครู คศ. 2
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
Username
wilairatlee7
สมาชิกเลขที่
75358
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 

นางวิไลรัตน์  ลีลาคหกิจ

ครู คศ. 2  โรงเรียนระยองวืทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  สำนักงาน

               เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1

ผลงานดีเด่น

2538  ได้รับรางวัลเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยไม่มีวันลา

2541  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ วิชา    
          คหกรรม

2542   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อ ประเภทสิ่ง
           ประดิษฐ์ วิชาคหกรรม

2542   ได้รับรางวัลเป็นผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่โรงเรียน

2547   ได้รับรางวัลครูแกนนำ  สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี