ความเห็น 1173819

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

รักในคุณธรรมค่ะ อ.บวร