ความเห็น 51676

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

ใจถึงใจก็ได้ใจให้ชมชื่น

ใจถึงอื่นอื่นถึงใจไร้เหตุผล

รับข้อคิดของทุกท่านไว้เตือนตน

ขอบพระคุณมากล้นทุกคนเอย