ความเห็น 537007

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 
http://gotoknow.org/portal/nidthongsong