ความเห็น 57141

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

     พ่อไม่ค่อยว่าง ว่าจะให้พ่อมาช่วยด้นบ้าง ลูกชายไม่ได้เรื่องเล๊ย แต่งไม่เป็น ด้นไม่ออก