ความเห็น 63597

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 
  • เพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด(ภายนอก) กับสคส.จะไปสัมภาษณ์วันจันทร์นี้ค่ะ
  • หวังว่าคงมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมไทย