ความเห็น 50646

มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 
"ขอผองเพื่อนพี่น้องประคองรัก   เรียนรู้จัก รับและให้ในทุกสิ่ง"  More dan I can say. ข้าน้อยขอคาระวะ 1 จอก