- หลายท่านมีปัญหาเรื่องการอ่านอีเมลภาษาไทยไม่ได้ (บางท่านเรียกว่า ภาษาขอม) นั่นเป็น สาเหตุเพราะ อีเมลที่ท่านใช้บริการอยู่นั้นไม่ได้ใช้ภาษามาตรฐาน หรือ การ encoding ที่เรียกว่า Unicode (UTF-8)

 

 - ส่วน GotoKnow เราใช้ Unicode คะ ซึ่งสามารถทำให้ใช้เขียนและอ่านได้หลายภาษา เช่น ไทย จีน รัสเซีย เป็นต้นคะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/22210 

 

- ดิฉันขอแนะนำให้ใช้ระบบ Email ที่ใช้ Unicode คือ http://Gmail.com ของ Google คะ

 

- คุณวิภัทร สมาชิก GotoKnow ท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ชุมชนนักปฏิบัติด้าน Open-source ได้เขียนอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้นะคะ http://gotoknow.org/blog/wipat/19044