ความเห็น 42354

Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ระบบเรา force ให้ IE มอง Gotoknow เป็น unicode แล้วนะคะ แต่ในกรณีของคุณ IE ไม่ยอมทำ

ดังนั้น ให้ไปที่เมนูของ IE เลือก view > encoding > unicode และ เลือก Auto-detect ไว้ด้วยคะ

 

ส่วนเรื่องความช้ามี 2 ประเด็นคือ

 - ช่วงดังกล่าว มีนักเรียนกลุ่มใหญ่ส่งงานคะ อ่านที่ http://gotoknow.org/blog/tutorial/35775

- อินเตอร์เน็ตที่ สคส. ใช้อยู่ภายใต้การดูแลของ สกว. ซึ่งวันก่อนไปตรวจสอบให้แล้วคะ ก็คือ ไม่ว่าเว็บอะไรก็จะช้า เพราะ สกว. ทำการตรวจสอบเรื่อง spam จากทุกเว็บ และ สกว. มีปริมาณการใช้ที่ค่อนข้างหน่าแน่นคะ ดังนั้น อินเตอร์เน็ตที่ สคส. จึงช้า (ถามคุณธวัชในรายละเอียดได้คะ วันนั้น คุณธวัชอยู่ด้วยคะ)