ความเห็น 92427

Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้

รชตภร โพธิ์มาก
IP: xxx.29.15.134
เขียนเมื่อ 

เรียน  อ.จันทวรรณ

               ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้ความกรุณาแนะนำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลภาษาไทย

 

 

                                                       แม่พลอย