ความเห็น 42340

Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จันทวรรณ

         ตอนประมาณ 11 โมงครึ่ง  เพื่อนที่ทำงานด้าน Technical ลองเปิด gotoknow ใน Windows XP และ 2000 ปรากฏว่า ไม่สามารถอ่าน Front ภาษาไทยได้ในหน้าแรก และช้าแบบผิดปกติ เขาจึงฝาก ช่วยเสนอ อาจารย์พิจารณา ประเด็นที่ตัว system ไม่ผูก front

 

          ขอแสดงความนับถือ

           กรวีร์    โภคะศฤงคาร

               KM  Internship

                      สคส.