ความเห็น 42621

Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ bact'

จริงๆ แล้วเราส่ง charset มากับ HTTP header แล้วครับ แต่นี่ก็เพิ่ม meta tag เข้าไปอีก คิดว่า browser บางตัวบาง version อ่าน header บางตัวก็ไม่อ่าน (แต่พยายาม auto-detect เป็นหลัก) กำกับไว้กับ meta อีกก็ดีครับ