Mr.CHOBTRONG
ผศ. สมศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชอบตรง

Mr.CHOBTRONG


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฏร์ธานี
Username
re_pichai
สมาชิกเลขที่
8447
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

    ชื่อภาษาไทย  :  ผศ.สมศักดิ์  ชอบตรง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst SOMSAK  CHOBTRONG

       ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
                   .เมือง  .สุราษฎร์ธานี
        โทรศัพท์ : 0-7735-5680  โทรสาร : 0-7735-5680
        โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0-1326-9829 
        E-mail : somsak@sru.ac.th

                       

 ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  272  หมู่ที่ 9 
            ตำบลขุนทะเล     อำเภอเมือง 
           จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100
  ประวัติการศึกษา :
.. 2532       พบ..(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
         มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
.. 2522       กศ..(การอุดมศึกษา)      
        มหาวิทยาลัย มศว.ประสานมิตร
.. 2528       ..                              
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
.. 2518       กศ..(ประวัติศาสตร์)     
         มหาวิทยาลัย มศว.ประสานมิตร
 ประสบการณ์ทำงาน :
             คณบดีคณะครุศาสตร์
            คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
            ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์
            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี