ความเห็น 42462

Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้

bact'
IP: xxx.174.203.2
เขียนเมื่อ 

ลองกดดู HTML code ของหน้านี้

( http://gotoknow.org/blog/tutorial/35731 )

 ในส่วนของ head ไม่พบว่าตั้ง charset ไว้นะครับ อาจจะเป็นสาเหตุ