ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม

Mr.CHOBTRONG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุดโครงการวิจัยฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม
ชุดโครงการวิจัยฐานทางเศรษฐกิจและทุนทาง   วัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฏร์ธานี          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549 ได้เข้ารับฟังรองศาสตราจารย์ณรงค์   เพ็ชรประเสริฐ บรรยายเรื่องฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม อาจารย์ยกตัวอย่างได้ชัดเจนมาก คือเป็นเรื่อง ของคุณค่ากับมูลค่า พร้อมกับยกตัวอย่าง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตำ น้ำท่วมทุกปี ชาวบ้านมีอาชีพทำนา ซึ่งจะมีพันธ์ข้าวชนิดพิเศษ คือเมื่อนำท่วมต้นข้าวก็จะสูงขึ้นเพื่อหนีน้ำ การทำนาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะปุ๋ยจะมากับน้ำ ซึ่งการทำนาที่นี้จะได้นา 3 ประเภท คือ นาข้าว นาปู และนากุ้งยิง          นาข้าวคือข้าวที่ปลูกในนา ข้าวชนิดนี้เมล็ดเล็ก เนื้อแข็งกว่าข้าวโดยทั่วไปเหมาะต่อการทำแป้งขนมจีน เมื่อน้ำลดลงครึ่งหนึ่งก็จะได้ปูนา ซึ่งเอามาทำมันปู (คลุกทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมาก) และเมื่อน้ำลดจะได้กุ้งยิง (แมลงชนิดหนึ่งมีโปรตีนสูง ทอดน้ำมันแล้วทานได้ )         ข้าว ปูนา และกุ้งยิง เป็นเรื่องของคุณค่า ซึ่งจะต้องเพิ่มมูลค่า เช่นจะเอาข้าวประเภทนี้มาทำอะไรจึงจะเพิ่มมูลค่าได้ จะนำปูนา และกุ้งยิงมาทำซึ่งปัจจุบันหายากมาก มาทำตำรับอาหารอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้          ภารกิจการสร้ามูลค่าเป็นของนักวิจัย นักวิจัยชุดโครงการฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ฟังแล้วปิ๊งเลยครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สฏ.ความเห็น (0)