Humanized Educare : การเคลื่อนงานพัฒนาคนมิติจิตวิญญาณในวงการการศึกษา


แน่นอนว่า KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน แต่สูงขึ้นมากกว่านั้น ผมคิดว่า Advance KM เป็นการพัฒนาคนในระดับจิตวิญญาณ เป็นธรรมะที่ประกอบด้วย เหตุ และ ผล (ความจริง + ความงาม+คุณค่า) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Spirituality development ด้วยกระบวนการของ KM จะมี การฟังแบบ Deep listening กระบวนการ dialogue เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็มีผลโดยตรงกับ Inner Growing ของคน ผมจึงคิดว่า KM บวกกับ Spiritual tools จะช่วย Change บางอย่างของผู้คนได้

ได้มีโอกาสคุยประชุมวงเล็กกับคนทำงานทางด้าน Humanized health care : HHC. (การบริการทางการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์) ที่ผมเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งนั้นเราใช้ KM เป็นตัวเดินเรื่อง และประเด็น  Humanized health care : HHC. เป็นเรื่องราวงดงามที่กลุ่มผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ได้ทำอยู่แล้ว นำมาถอดบทเรียน นำมาเล่าเรื่อง ตีแผ่ และ ในบรรยากาศการเล่าเรื่องดีๆเหล่านั้น เราตั้งสมมุติฐานว่า จะช่วยพัฒนายกระดับจิตใจผู้เข้าร่วมกระบวนการไปด้วย   

ผมเองไม่ได้ประเมินผลจากผู้เข้าร่วมกระบวนการแบบมีหลักการนะครับ เพียงแต่ผมใช้ความรู้สึก และตัวผมเองที่คลุกกับกระบวนการ ตอบคำถามตัวเองตลอดเวลาว่าผมได้อะไร และผมกำลังเปลี่ยนอะไร และผมต้องการอะไรในชีวิต เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งเมื่อเรารับรู้ข่าวสารแล้วเรานำมาประมวล ผสานกับประสบการณ์เดิม (ทุนเดิม)ที่มีอยู่ ทำให้ผมนิ่งมากขึ้นและเปิดใจกับเรื่องราวหลากหลายมากขึ้นอย่างมีสติและใคร่ครวญอย่างละเอียด นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง ผมก็เชื่อแน่ว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการ Humanized health care : HHC. ในเวทีภาคใต้ ก็คงมีพัฒนาการเช่นเดียวกับผม

และเมื่อไม่กี่วันทาง มูลนิธิสดศรี  - สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)  ได้ชักชวนให้ไปนั่งแลกเปลี่ยนเวทีเล็กๆ เพื่อเปิดประเด็น Humanized health care : HHC. ขยายผลไปสู่ Humanized Educare  : HEC. หารือ  การพัฒนา  Spiritual Development  เข้าสู่ระบบการศึกษา และประเด็นที่คุยกันคือ เราจะเริ่มต้นขับเคลื่อนกันอย่างไร?

ผมร้องขอทางมูลนิธิฯ ว่าช่วยส่งต้นเรื่องให้ผมก่อนที่จะคุยกัน เพราะยังไม่มีข้อมูลเบื้องต้นในการคิดเลย ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารมาให้ ผมพอสรุปได้บ้างดังนี้ (แต่ผมก็ยังต้องทำความเข้าใจอีกมากเลยครับ)

การเรียนรู้กระบวนการ HHC. จากความสำเร็จในวงการสุขภาพว่า HHC.สำเร็จได้อย่างไร? (ผมอ่านตามเอกสาร ไม่ได้ทึกทักเอาเองว่า HHC.สำเร็จ ด้วยความคิดของผมเองนะครับ) ประเด็นที่จับใจความได้ก็คือ วงการแพทย์เข้มแข็งในระบบการศึกษา มี Network HA,ในการทำ KM ทำได้ดีในกระทรวงสาธารณสุข เพราะประชากรไม่มาก แต่ระบบการศึกษา ครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง มีจำนวนมาก แต่ผมก็ยังมองว่าข้อสมมุติฐานเบื้องต้น หากวิเคราะห์ลงไปลึกๆแล้ว ไม่น่าจะจริงครับ เพียงแต่ วงการการศึกษายังไม่ได้มีการเริ่มต้นทำ Contemplative, Spiritual Development เรายังมองไม่เห็น Spiritual  tools เหมือนวงการด้านสุขภาพ ทำให้เมื่อคิดจะพัฒนา Humanized Educare ยังดูเหมือนว่า “ทุน” เริ่มต้นของระบบการศึกษาเรายังไม่พอ

ในการกล่าวหาว่าระบบการศึกษาเราล้มเหลวนั้น เป็นการกล่าวหาที่ง่ายที่สุด เพราะ การศึกษาเป็นจำเลยในทุกกรณี ผมก็มองว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่  เรามีเรื่องราวดีๆที่วงการการศึกษาทำไว้ดีๆมากมาย สร้างนวัตกรรมก็เยอะ มีความพยายามพัฒนามาโดยตลอด แม้ว่าระบบบางระบบจะค่อยๆลดทอนพลังของคนในวงการการศึกษาลงก็ตาม

การจัดการศึกษาเพื่อให้คนในสังคมมีความรู้ มีปัญญา คนในวงการศึกษาก็ทำมาโดยตลอด  ครูบาอาจารย์มีที่รับใช้อุดมการณ์ หวังที่จะให้เยาวชนไทยเป็นคนที่ดี มีคุณภาพของสังคม เพียงแต่เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น อาจไม่ได้ถูกเผยแพร่ และ ไม่มีกระบวนการสร้างต่อเติมคุณค่า,การสร้างพื้นที่สำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ ทำให้ระบบการศึกษาไทยดูเหมือนอ่อนแรง ไร้พลัง ครูเองก็บอบช้ำมากกับระบบที่ทำร้ายเขาตลอดเวลา ดังนั้นจะเอาพลังทางจิตวิญญาณที่ไหนมาผลักดันงานตามอุดมการณ์

นวัตกรรม และกระบวนการต่างๆ เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนทางเลือก  ,หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน และหลายๆกระบวนการที่ ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็พยายามให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

ผมมองว่า Humanized Educare จำเป็นสำหรับวงการการศึกษา ด้วยเหตุที่ว่า KM จะสร้างให้เกิดการสร้างเครือข่ายครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ KM มาพัฒนาสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ถึงขั้นยกระดับจิตวิญญาณ เปลี่ยนวิธีคิดจากข้างใน จะช่วยฟื้นคืนกลับ –เยียวยาคนในระบบการศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่ง

แน่นอนว่า KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน แต่สูงขึ้นมากกว่านั้น ผมคิดว่า Advance KM เป็นการพัฒนาคนในระดับจิตวิญญาณ เป็นธรรมะที่ประกอบด้วย เหตุ และ ผล  (ความจริง + ความงาม+คุณค่า) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Spirituality development  ด้วยกระบวนการของ KM จะมี การฟังแบบ Deep listening กระบวนการ dialogue เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็มีผลโดยตรงกับ Inner Growing ของผู้คน ผมจึงคิดว่า KM บวกกับ Spiritual tools  จะช่วย Change บางอย่างของผู้คนได้  

ผมขอคิดไปเรื่อยๆ แบบนี้ครับ ยังฟุ้งอยู่มาก แต่ก็คิดว่า KM เป็นเครื่องมือที่ดี ในการเริ่มต้นการทำ Humanized Educare ให้ควบคู่กันกับการพัฒนา Spirituality  

เนื่องจากประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่  และกำลังริเริ่มคิดจะขับเคลื่อนจากทางมูลนิธิสดศรี  - สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)  ต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างครับ


 

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

๙ มี.ค.๕๒

นนทบุรี

---------------------------------------------------------------------------

ผมขอเพิ่มเติมบันทึก(บันทึกวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๒)

เกณฑ์โรงเรียนตามโครงการ Mapping โรงเรียนที่มีการเรียนการสอน Humanized Eduecare

 1. เป็นโรงเรียนที่สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 2. แนวทางการเรียนรู้ที่สอดรับกับ การเรียนรู้ของสมองแบบองค์รวม Brain based Learning (BBL)
 3. การเรียนรู้ผ่านหน่วยบูรณาการการเรียนโดย Project Based
 4. มีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น Teaching for understanding
 5. มีการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward design
 6. มีการใช้ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง Constructionist
 7. มีวิชาที่ว่าด้วย “จิตศึกษา” วิชาที่มุ่งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างอ่อนน้อมและอ่อนโยน เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างเป็นองค์รวม,ตระหนักรู้คุณค่าสิ่งต่างๆโดยปราศจากอคติ,มีความรักความเมตตา
 8. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้ ได้เรียนรู้ สัมผัส นิเวศแนวลึก Deep Ecology,สัมผัสกิจกรรมศาสนา
 9. มีกิจกรรมที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านในของมนุษย์ เช่น ศิลปะ,ดนตรี,การละคร  
 10. เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม จิตอาสา
 11. มีกระบวนการพัฒนาจิตใต้สำนึกผู้เรียน

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน จาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 

 1. เป็นโรงเรียนหรือมีบางหน่วยที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา
 2. กระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าทั้งของตนเองและชุมชน
 3. กระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้นักเรียนเคารพความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น
 4. กระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน

หมายเลขบันทึก: 247268เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2009 14:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (38)

สวัสดีเจ้า อ้ายเอก

"การให้ความรู้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

ให้มากกว่าความรู้ในตำรา

ให้มากกว่าหน้าที่ที่ควรเป็น

ให้ด้วยใจ...ให้ติดตรึงทั้งในสมอง ความคิด และหัวใจ

---^.^---

การพัฒนา "คน" ในมิติแห่งจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน...

หากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้จริง ๆ กระบวนการขับเคลื่อนไปได้ยากครับ...

ขอบคุณครับผม...

 

ขอบคุณ น้องพิมพ์ดีด มากครับ

ผมเองก็เกรงว่า ที่ผมเขียนอาจไม่ค่อยมีใครเข้าใจ :) เพราะอาจเป็นประเด็นที่ยังใหม่มากๆครับ

ผมเข้าใจว่า คนในเเวดวงการศึกษาเองก็ต้องการพื้นที่ในการทำกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพคน และแน่นอนว่าการพัฒนาในระดับบุคลากร (ผู้สอน) มีผลต่อเด็กนักเรียนด้วย

ประเด็นที่จะขับเคลื่อนในครั้งนี้ อาจจะเป็น pilot project ก่อนครับ ทำในกลุ่มเล็กๆไม่กี่กลุ่ม อาศัยการ Mapping ซึ่งต้องทำทั้งในระบบและนอกระบบ main stream

การ mapping จำเป็นครับ เพราะเรามีเรื่องราวที่ดีในวงการศึกษาเยอะ  มีเครือข่าย มี Best practice ดีๆ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำ KM

ผมเคยไปเป็นวิทยากรกระบวนการ ให้กับกรมอนามัย ประเด็น "เด็กอ้วน" เป้าหมายก็เป็นโรงเรียนต่างๆ ที่พยายามแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน เราพบว่า โรงเรียนเหล่านี้ มี นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจมาก และเมื่อเราเอาเขามารวมกลุ่มเล่าเรื่องก็ทำให้พวกเขามีความสุข ยกระดับคุณค่าของตัวเอง

ดังนั้น ผมมองว่า การเคลื่อนงานนี้ เท่ากับ เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนในวงการศึกษาไปด้วยครับ

ขอบคุณน้องพิมพ์ที่มาช่วยขยายความหมายให้กับบันทึกนะครับ

 

ผมมองว่า Humanized Edu care จำเป็นสำหรับวงการการศึกษา ด้วยเหตุที่ว่า การสร้างเครือข่ายครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ KM มาพัฒนา สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ถึงขั้นกระดับจิตวิญญาณ เปลี่ยนวิธีคิดจากข้างใน จะช่วยฟื้นคืนกลับ –เยียวยา ระบบการศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่ง

ผมเห็นด้วยครับ และผมก็เริ่มขับเคลื่อนของผมไปเรื่อบๆ

9 - 10 พ.ค. 52 ผมเริ่มอีก 50 คน ครับ

ใครไม่มา ไม่รู้ ผมก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างไร

แนวคิดข้างบนของคุณจตุพร ผมชิอบมากครับ

ในมุมมอง 

การพัฒนาหัวใจ จิตวิญญาณ คือ การพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะ

และต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน  ในทุกๆฝ่าย.....

แวะมาจารึก..อักษร   ขอบคุณค่ะ

มีสิ่งดีๆเสมอๆ นะคะ

 

เก็บดอกไม้...จากดอยอินทนนท์มาฝากค่ะ

สวัสดีครับดิเรก...

ต้องขอบคุณมากครับ ที่มาต่อยอด การพัฒนามิติจิตวิญญาณนั้น ยากครับ หากเรามองตัวเองไม่ทะลุ การแลกเปลี่ยน เราต้อง ปฏิบัติไปด้วย

กระบวนการพัฒนาแบบนี้ ยิ่งสัมผัส ยิ่งใจอ่อนโยนนะครับ

ผมเองสัมผัสได้จากตัวเอง เมื่อผ่านการเป็น FA ประเด็น HHC.ที่ใต้ ผมคิดว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเอง...

จับจิต ด้วยใจ และใจที่จับจิตต้องเป็น ใจที่ดีงามด้วยนะครับ

วันนี้พี่มีโอกาสไปเล่าตัวอย่างการทำงานพยาบาล โดยใช้ HHC ให้นักศึกษาพยาบาลฟัง ได้หวังเพียงว่าเราได้ปลูกฝังให้ นศ พยาบาล เติบโตเป็นพยาบาลที่ดีต่อไปค่ะ ที่ วพ ศรีมหาสารคาม

ลืมบอก พรุงนี้พี่จะไปประชุม HA ที่เมืองทองธานี 10-13 มีนาคม 2552 ถ้ามีโอกาส จะนัดไปทานกาแฟกันค่ะ

"การให้ความรู้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" ...ต้องทำด้วยใจ

สวัสดีครับ

 • ห่างหายไปนานด้วยปัญหาหลายประการรุมเร้า
 • เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยเวลา และความอดทนครับ
 • เห็นด้วยว่าความคิดและการกระทำดีๆของคนในระบบการศึกษามีอยู่จริง  แต่ยังไม่มีเวทีให้เกิดการ Share สิ่งดีๆดังกล่าว  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสอื่นที่เกี่ยวข้องกับ "เงิน" และ "ตำแหน่ง" มาบดบัง
 • ความไม่เป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่กำหนดให้ปฏิบัติกันอยู่ในระบบการศึกษายังมีอยู่อีกมาก .. ประเภทฝันไว้ไกลและสวยหรู  แต่ไม่ได้วางเงื่อนไข หรือเอื้ออำนวยปัจจัยสู่ความสำเร็จอย่างเพียงพอก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
 • ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นต้องคิดอ่าน และทำกันต่อไป และพอใจเท่าที่มันเป็นไปได้  จะได้ไม่ต้องทุกข์มาก
 • ด้วยความระลึกถึงครับ

ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆมีความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กบางคนขาดพ่อ บางคนขาดแม่ ขาดการเหลียวแล เอาใจใส่เท่าที่ควร

ความยากจนเป็นตัวบั่นทอนโอกาสที่จะได้เข้าเรียนในชั้นสูงๆ

พ่อแม่ต้องใช้แรงงานลูก เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว

ความเหลื่อมล้ำในสังคมยังมีอยู่อีกมากมายค่ะ

ถึงแม้จะช่วยได้ไม่ทัดเทียมกับคนอื่น ก็ขอดูแลให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ มีแรงที่จะไขว่คว้าหาความรู้ต่อไป

แค่นี้ครูก็มีความสุขแล้วค่ะ

รอวันที่ภาครัฐฯจะเข้าไปดูแลอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร

สวัสดีค่ะ อ.เอก

Humanized care มีกับเกือบทุกองค์กรค่ะ  ที่โรงพยาบาล งานบริการพยาบาล พวกเราเรียก การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ  ทำงานโดยยึดหลักจริยศาสตร์และเอื้ออาทรต่อผู้ใช้บริการค่ะ  

 

อ.small man~natadee

ผมเห็นใน บันทึกอาจารย์เริ่มทำ ไดอะล็อกและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสร้างสรรค์บรรยากาศสำหรับการเรียนรู้แล้ว ช่วยทำให้ผมคิดถึงประเด็น HEC. มากขึ้น

อยากให้อาจารย์นำเรื่องราวกระบวนการ การสะท้อน ข้อค้นพบต่างๆในเวทีนำมาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ไปด้วยครับ จะเกิดประโยชน์อย่างมาก

อย่างไรก็ตามครับ HEC. กำลังเริ่มต้นคิด คิดว่าต้องพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษา ..คิดแล้วน่าสนุกครับ :)

การจัดการศึกษาเพื่อให้คนในสังคมมีความรู้ มีปัญญา คนในวงการศึกษาก็ทำมาโดยตลอด ครู บาอาจารย์มีที่รับใช้อุดมการณ์ หวังที่จะให้เยาวชนไทยเป็นคนที่ดี มีคุณภาพของสังคม เพียงแต่เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น อาจไม่ได้ถูกเผยแพร่ และ ไม่มีกระบวนการสร้างต่อเติมคุณค่า,การสร้างพื้นที่สำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ ทำให้ระบบการศึกษาไทยดูเหมือนอ่อนแรง ไร้พลัง ครูเองก็บอบช้ำมากกับระบบที่ทำร้ายเขาตลอดเวลา ดังนั้นจะเอาพลังทางจิตวิญญาณที่ไหนมาผลักดันงานตามอุดมการณ์

...

ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ผมมองว่า ความสำเร็จของการศึกษาบางส่วน ยังไำม่ใช่ความสำเร็จที่สังคมต้องการ แม้จะมีบางส่วนทำหน้าที่นี้ได้ดี

....

มีนวัตกรรมหลายอย่าง ที่คนในวงการการศึกษาคิด และ คนอื่นคิดแล้วคนในวงการศึกษานำมาใช้ แต่ก็นั่นแหละ บางครั้งมนุษย์ก็คาดหวังกับบางสิ่งมากไป ทั้งๆที่ความจริง อาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลเช่นกัน การศึกษาคงไม่ใช่กลไกเดียวที่จะทำให้สังคมดี แม้การคาดหวังว่าเมื่อพัฒนาการศึกษาแล้วสังคมจะดีขึ้นเป็นสิ่งที่ถูก

.....

ขอบคุณพี่เอกมากครับ

Humanized Edu Care ต้องติดตามกันต่อไป

สวัสดีคะ คุณเอก

ได้ฟังและอ่านกระบวนการแนวความคิดแล้ว

ชอบมากคะ หัวใจมนุษย์ละเอียดอ่อนนะคะ

ต้องดูแลดี ๆ ลืมละเลยแล้วจะมีปัญหา

ยากจะเยี่ยวยากลับคืน

 • ศิลาขอยกคำกล่าวของคุณเอกมาอีกครั้ง เพื่อขบคิดตามค่ะ
 • KM จะสร้างให้เกิดการสร้างเครือข่ายครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ KM มาพัฒนาสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ถึงขั้นยกระดับจิตวิญญาณ เปลี่ยนวิธีคิดจากข้างใน จะช่วยฟื้นคืนกลับ –เยียวยาคนในระบบการศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่ง
 • แน่นอนว่า KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน แต่สูงขึ้นมากกว่านั้น ผมคิดว่า Advance KM เป็นการพัฒนาคนในระดับจิตวิญญาณ เป็นธรรมะที่ประกอบด้วย เหตุ และ ผล (ความจริง + ความงาม+คุณค่า) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Spirituality development ด้วยกระบวนการของ KM จะมี การฟังแบบ Deep listening กระบวนการ dialogue เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็มีผลโดยตรงกับ Inner Growing ของผู้คน ผมจึงคิดว่า KM บวกกับ Spiritual tools จะช่วย Change บางอย่างของผู้คนได้
 • มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เชื่อว่าใช้ได้ผล ศิลากำลังพยายามใช้อยู่ ซึ่งอาศัยเวลามาก เพราะปัญหาสำคัญคือคนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนเปลงในความหมายของศิลา คือคำว่าถอนรากถอนโคน ที่เรียกว่า "ปฏิวัติทางจิตวิญญาณ" ...Spiritual Revolution...ค่ะ
 • เราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินทางที่เราไปทำงานทุก ๆวัน ได้อย่างไร ในเมื่อเราชินเส้นทางนั้น
 • ในความหมายนี้ คือต้อง "รู้ตัว" ก่อนว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ถ้าเริ่มที่การส่องดูภายในตัวเองที่เรียกว่า "fall back" ก็จะเข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการตัวตนค่ะ
 • สิ่งที่คุณเอกกล่าวมาเป็นอุดมคติที่น่าทึ่งมาก อะไรก็แล้วแต่ไม่พ้นความมุ่งมั่นของมนุษย์ค่ะ  เชื่อว่าคุณทำได้ค่ะ

หวัดดีค่ะ...น้องเอก ที่คิดถึง

 • สบายดีนะค่ะ
 • แวะมาทักทาย...ในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
 • กับอากาศที่เอาแน่นอนไม่ได้ของทางใต้ในระยะนี้ค่ะ
 • เดี๋ยวฝนตก แดดออก อิอิ
 • รักษาสุขภาพบ้างนะค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูดีใจค่ะ
 • ที่โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือดูแลจากโครงการฯนี้ค่ะ
 • ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณมากนะคะ

 เด็กๆคงได้รับความเอื้อาทรจากคุณครูผู้มีจิตใจที่ดีงาม

มีหัวใจความเป็นมนุษย์

และเยาวชนของชาติจะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะกับวัย

สังคมจะมีความสุขค่ะ

ผมลองคิด criteria คร่าวๆ สำหรับการ Mapping โรงเรียนดังนี้ครับ

---------------------------------------------------

เกณฑ์โรงเรียนตามโครงการ Mapping โรงเรียนที่มีการเรียนการสอน Humanized Edue care

 1. เป็นโรงเรียนที่สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 2. แนวทางการเรียนรู้ที่สอดรับกับ การเรียนรู้ของสมองแบบองค์รวม Brain based Learning (BBL)
 3. การเรียนรู้ผ่านหน่วยบูรณาการการเรียนโดย Project Based
 4. มีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น Teaching for understanding
 5. มีการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward design
 6. มีการใช้ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง Constructionist
 7. มีวิชาที่ว่าด้วย “จิตศึกษา” วิชาที่มุ่งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างอ่อนน้อมและอ่อนโยน เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างเป็นองค์รวม,ตระหนักรู้คุณค่าสิ่งต่างๆโดยปราศจากอคติ,มีความรักความเมตตา
 8. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้ ได้เรียนรู้ สัมผัส นิเวศแนวลึก Deep Ecology,สัมผัสกิจกรรมศาสนา
 9. มีกิจกรรมที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านในของมนุษย์ เช่น ศิลปะ,ดนตรี,การละคร  
 10. เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม จิตอาสา
 11. มีกระบวนการพัฒนาจิตใต้สำนึกผู้เรียน

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน จาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 

 1. เป็นโรงเรียนหรือมีบางหน่วยที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา
 2. กระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าทั้งของตนเองและชุมชน
 3. กระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้นักเรียนเคารพความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น
 4. กระบวนการเรียนรู้นั้นช่วยให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน

 

สวัสดีครับ

ผมวางแผนโครงการอบรมภาษามลายูท้องถิ่นให้กับตำรวจ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาเสนอมาด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า

รักประเทศไทย ตำรวจเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชน

สวัสดีคะพี่เอก...ขอชื่นชมกับทุกโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และให้กำลังใจทุกท่าน...ชาวเมืองแปงขอเรียนรู้เพื่อพัฒนา ร.ร.คะ

มาศึกษารายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะ..คุณเอก

ปรากฏว่าประเมินแล้ว..โดยระบบโรงเรียนทั้งโรงยังขาดในหลายๆข้ออยู่ค่ะ..

แต่โดยส่วนตัวแล้วโครงการนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ....

ขอบคุณมากค่ะ..^^

คุณครูแอ๊วอลัดคิว...ตอบครูแอ๊วก่อนครับ

criteria ที่ตั้งไว้ ผมคิดและเขียนจากประสบการณ์ของ โรงเรียนลำปลายมาศ ส่วนหนึ่ง และทาง อ.หมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ท่านได้กรุณา เพิ่ม criteria มาให้ด้วย

คิดว่า หาได้ยากในโรงเรียนที่มีครบครับ ...อาจมีบางส่วน แต่กระบวนการเล็กๆง่ายๆงามๆนั้น นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง มีกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นมิตร ทุกคนมีความสุข เล็กๆงามๆนั้นเราต้องการ  ที่สำคัญ ส่วนหัว คือ ผอ. ก็สำคัญมากๆเลยครับผม

สวัสดีเจ้าน้องเอก

 • มาเมื่อใดน้องเอกก็ยังเป๋นคนเก่ง คนมีน้ำใจ๋สำหรับสังคมอยู่เสมอ..กึ๊ดเติงหาเจ้า..ปี้อ้วนเป๋นนึ่งก่ำลังใจ๋หื้อน้องเอกตวยกุ๊วันนะเจ้า..ฮักษาสุขภาพนักๆพ่องเยิ๊ยะก๋านนัก

           ..ดอกงามๆ สำหรับรางวัลสุดคะนึง..ของน้องเอกเจ้า..

สวัสดีค่ะ  การปรับเปลียนความคิดของคน การพัฒนาคน เป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาพอสมควร และที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องมีวิธีคิดทางบวก สรุปเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนการพัฒนาคน กระบวนการ KM เป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของคนให้เป็นผู้ฝักใฝ่ความรู้หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้ก่อนค่ะ 

ภาพ การเข้าไปเรียนรู้กับพื้นที่ โรงเรียนวิทยาสัมพันธ์ พิษณุโลก  http://gotoknow.org/blog/fortune/250876

สวัสดีค่ะน้องเอก

 • ถึงบ้านกี่ทุ่ม กี่ยาม
 • รับรองนะคะว่า..ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • http://gotoknow.org/blog/krukim/251129

สวัสดีค่ะคุณเอก

เมื่ออ่านแล้วก็สนใจในคำว่า Humanized edu care แต่เมื่ออ่านรายละเอียดของเกณฑ์คงต้องศึกษาอีกเยอะ อย่างไรก็ตาม พี่คงต้องขออนุญาตยืมไปใช้ในโรงเรียนพี่บ้างนะคะ ด้วยเหตุผลว่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนักเรียนคือเป้าหมายของพี่ แค่นี้ค่ะ สั้นๆ แต่วิธีการอาจเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้าง ขึ้นกับรายละเอียดส่วนบุคคลที่เราจะพัฒนา

ขอบคุณนะคะที่ทำให้พี่ได้รับสิ่งดีๆ (แน่นอนว่าเด็กๆ ของพี่จะได้รับด้วย)

เป็นคนในวงการสุขภาพค่ะ HHC ของเราริเริ่มกันที่งาน end of life ค่ะ จิตอาสาแต่ละท่านเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในของตนเองมากขึ้น และก็น้อมรับฟังผู้ที่เราดูแลมากขึ้น นอกจากนั้นเราก็พยายามหาสิ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้จากภายในมาให้พี่น้องเราได้พัฒนากัน เช่น การวาดรูป ดนตรี สมาธิ สวดมนต์ โยคะ และเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นแม่เราก็หาโรงเรียนที่จะสอนจะปลูกฝังและหาครูที่กล้าจะคิดต่างจากโรงเรียนอื่นๆด้วยเกณฑ์โรงเรียนตามโครงการ Mapping โรงเรียนที่มีการเรียนการสอน HEC มีอยู่ในโครงการโรงเรียนไทยไท ของโครงการระพีศึกษา และโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่หาเจอก็คือโรงเรียนนานาชาติเมธา (โรงเรียนเมธา)อยู่ที่หมู่บ้านสวนตาล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมค่ะ

สวัสดีค่ะ   ตามมาอ่านเพราะอยากทำความเข้าใจเรื่อง HEC  แต่ยังไม่กระจ่าง  ขอเรียนถาม 2-3 ข้อนะคะ

 • เกณฑ์ 11 ข้อ เข้าใจยากค่ะ เป็นศัพท์เทคนิคทางการศึกษาหรือคะ บางข้อพอจะเห็นภาพ  แต่บางข้อนึกไม่ออก แล้วเราจะแปลงไปเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร
 • ต้องมีการทำความเข้าใจกับโรงเรียนก่อน  หรือว่าโรงเรียนเข้าใจ Keyward เหล่านี้ดีอยู่แล้ว
 • ชอบคำว่า "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา" ของคุณหมอประเสริฐ  ดิฉันคิดว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กอย่างแท้จริง 

โดยส่วนตัวนะคะ ดิฉันให้คุณค่ากับ กระบวนการเรียนรู้  มากกว่าเนื้อหาวิชาค่ะ  เพราะกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมช่วยให้เด็กมีความสุข  แต่เนื้อหาที่อัดแน่นโดยไม่สนใจกระบวนการเรียนรู้เป็นการสร้างทุกข์ให้เด็กค่ะ

สวัสดีครับพี่ครู ครูคิม

วันที่กลับจากพิษณุโลก ผมกลับมาถึงบ้านพัก เกือบเที่ยงคืนครับ ปลอดภัยและหายห่วง

ขอบคุณความเห็นของ ครู ศิริวรรณ  และคุณสมปอง ครับ

สำหรับ ข้อสอบถามของ คุณnui

เกณฑ์ทั้งหมดเป็นเกณฑ์รวมๆ ที่พอจะช่วยให้มองเห็นภาพ รร.ที่มีกระบวนการเรียนการสอน แบบ HEC.ครับ

ศัพท์เทคนิคเหล่านั้น วงการการศึกษาเขาคุ้นเคยกันดี และผมก็ review มาจากเอกสารที่คนในวงการศึกษาเขาใช้และเข้าใจในกระบวนการเหล่านั้นตรงกันครับผม

ส่วนกระบวนการพัฒนาจิตใต้สำนึกนั้น เป็น นามธรรม มากๆครับ หมายถึงการเรียนการสอนที่ปราณีต ฝังซิปเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ลงไปในเบื้องลึกของจิต ส่งผลให้ การแสดงออกในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกจิตใต้สำนึก

อธิบายค่อนข้างยากครับ

หากผมจะเปรียบว่า

เมื่อเราหลับตา จินตนาการถึง  มะนาวฝานครึ่ง แล้วบีบใส่ปาก แค่จินตนาการน้ำลายเราก็ไหลทันที นั่นคือ กระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึก เพราะเราได้เรียนรู้มาแล้วว่า มะนาวนั้นเปรี้ยว ...น้ำลายจึงไหล เป็นต้น

ผมอาจอธิบายได้ไม่ชัดนะครับ แต่ก็แนวนี้ครับผม

โรงเรียนที่ไปเก็บข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่เราเน้นที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ เน้น กิจกรรมมากกว่าเนื้อหาหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ที่มีความสุข ผู้เรียนสุข ผู้สอนก็สุขครับ

 

ขอบคุณคุณ nui มากๆครับ

 

สวัสดีค่ะ

อยากมาทักทาย

ชอบวงการการศึกษาค่ะ

ต้องให้คุณครูเขียนเล่าเรื่อง

เช่นการเยียมบ้านนักเรียน

เจออะไรดีๆ...ให้กำลังใจเด็ก

อย่างเด็กที่ไม่มีแม่ พ่อ...เราก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษา...

ครูให้การช่วยเหลือนักเรียน...นี่ก็เป็น humanized edu...แล้ว

ที่เรียนดีแต่ยากจน...โครงการอาหารกลางวัน...

โครงการสานฝันให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่ชอบ...

ครูที่ทุ่มเทสอน...โครงการช้างเผือก...

โครงการที่ส่งประกวด...ได้รางวัลทำอย่างไร...

หรือครูที่สอนแล้วเด็กชอบ...มีความสุข

ครูใช้เทคนิคอะไรก็มาคุยกัน...

เช่นที่ตึกดูแลเด็กป่วย...เราก็จะให้แม่เฝ้า...

จัดกิจกรรมการเล่น...จัดสานฝันให้...

พูดคุย...ให้กำลังใจ...ไม่มีเงินค่ารถ...

ไม่มีอาหารเราดูแล...

สวัสดีค่ะ

มาร่วมแลกเปลี่ยน

มาเชิญไปแชร์เร่องน้องแอนค่ะ

ขอบคุณมากครับ พี่  แดง  ครับ

กิจกรรมเรื่องเล่านั้น ผมคิดว่า ภายใต้การพัฒนา"คน" ตาม โครงการ humanized edu care  จะมีอยู่แล้ว จากนี้ต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้เรื่อยๆครับผม

ขอบคุณมากๆครับ ประเด็นที่พี่แดงนำเสนอนั้น น่าสนใจมาก ผมจะรวบรวมไว้ใช้ในกระบวนการเรียนรู้กับคุณครูต่อไปครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี