พ.ต.อ.ชาญเดช

ผกก. สภ.ทุ่งยางแดง
Usernamepuag57
สมาชิกเลขที่55707
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
              ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๑  ตำบลพิเทน ซึ่งได้ขึ้นตรงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอมายอ   จังหวัดปัตตานี 
              ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอทุ่งยางแดง ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกมุด  หมู่ ๑   ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง   จังหวัดปัตตานี
               ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ยกฐานะเป็น  สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 
               พิกัด  Q.H. ๖๘๗๓๑๒ 
              สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง  ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี  ประมาณ ๔๕  กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอเมืองยะลา  ประมาณ ๒๓  กิโลเมตร