นันทา


ครู
สถานศึกษา
Username
dathra
สมาชิกเลขที่
50030
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 -  สถานที่เกิด    อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

-   การศึกษา   ระดับประถมศึกษา                               โรงเรียนวัดจันทารามตั้งตรงจิตร 5  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี         

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                 โรงเรียนรัตนราฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   

 ระดับ  ปวช.                                                            โรงเรียนพณิชการราชดำเนิน  กรุงเทพฯ  -  เลขานุการ

 ระดับปริญญาตรี                                                     วิทยาลัยครูจังหวัดอุบลราชธานี  - การประถมศึกษา

 ระดับปริญญาโท                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -  การศึกษาผู้ใหญ่

 ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา                              มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

คติประจำตัว    อดทน  อดกลั้น และอดออม

                      เรียนรู้กับสิ่งรอบตัว

การทำงาน  2525 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี       

                      2538 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี     

                      2541   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเพชรบุรี

                     2545    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี

ผลงานทางวิชาการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหาเอดส์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  การศึกษานอกโรงเรียน

- สิ่งที่ชื่นชอบ  -  ได้อยู่กับธรรมชาติ / อ่านหนังสือ /          พักผ่อนอยู่บ้าน

- ความผูกพัน -   กับหลานที่น่ารัก  8  คน

- อยากมี       -    สุขภาพที่แข็งแรง

- ความประทับ -   ได้เห็นนักศึกษาประสบความสำเร็จ 

- มีความสุขที่สุด  -  คุณพ่อ คุณแม่มีสุขภาพแข็งครค8i  

 

 

- ครอบครัว - มีน้อง ๆ ที่น่ารักทั้งหมด 5  คน

 

                       

 

 

 

http://www.slide.com/arrange?bc=0&fx=0&tt=43&sk=155&cy=ms&th=16&sc=65793 

 222222222222page

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท