คุณครูแอ๊ว

  ติดต่อ

  ติดต่อ
 • Username: wckchira
 • พนักงานมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • สมาชิกเลขที่ 12333
 • เป็นสมาชิกเมื่อ 
 • เข้าระบบเมื่อ 
 •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
 •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

 

 ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาฯ
 • ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

 • ครูแกนนำ ปีการศึกษา 2541-43
 • ครูต้นแบบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ปีการศึกษา 2550
 • ครูดีในดวงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต1 ปีการศึกษา 2551
 • หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มปีการศึกษา 2552
 • ปัจจุบัน :อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 

มีความเชื่อส่วนตัวว่า..

เมื่อเราเข้าใจตนเอง..เราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่ง..

และเมื่อใดที่เราค้นพบ..หัวใจของเราเอง..เราจะพบเจอกับความสุข..