คุณครูแอ๊ว

พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
Usernamewckchira
สมาชิกเลขที่12333
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาฯ
  • ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • ครูแกนนำ ปีการศึกษา 2541-43
  • ครูต้นแบบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ปีการศึกษา 2550
  • ครูดีในดวงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต1 ปีการศึกษา 2551
  • หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มปีการศึกษา 2552
  • ปัจจุบัน :อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 

มีความเชื่อส่วนตัวว่า..

เมื่อเราเข้าใจตนเอง..เราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่ง..

และเมื่อใดที่เราค้นพบ..หัวใจของเราเอง..เราจะพบเจอกับความสุข..