พิมพ์ดีด

  • Username: pimzz_ku
  • นักวิจัย
  • บริษัท เดลฟิคอน จำกัด
  • สมาชิกเลขที่ 24470
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • เข้าระบบเมื่อ

ประวัติย่อ

เกิดและโตที่เชียงใหม่

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังใช้ชีวิตกับการทำงานที่มีความสุข