พิมพ์ดีด

สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว
  • สมาชิกเลขที่ 24470
  • Username pimzz_ku
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
  • เข้าระบบเมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติย่อ

เกิดและโตที่เชียงใหม่

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังใช้ชีวิตกับการทำงานที่มีความสุข