พิมพ์ดีด

สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว
  • สมาชิกเลขที่ 24470
  • Username pimzz_ku
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Thu Jun 14 2007 10:43:41 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Wed Jul 16 2014 23:10:02 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

เกิดและโตที่เชียงใหม่

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังใช้ชีวิตกับการทำงานที่มีความสุข