บีเวอร์


Photographer & Cinematography
เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ ฯ
Username
beever
สมาชิกเลขที่
16262
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ปัจจุบัน

จบปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561


2547

- เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหวิทยาลัยนเรศวร

- ประธานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24

- รองประธานนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 40 มหาวิทยาลัยนเรศวร


2548 

- รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- รองประธานชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- กรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ก่อตั้งชมรมวิชาการ คนสร้างสื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- รางวัลนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- รางวัลนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ


2549 

- รองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- รองประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ประธานชมรมวิชาการ คนสร้างสื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- บรรณาธิการวารสาร "ลานนเรศวร" 

- บทความ " KM กิจกรรมนิสิต ไม่ตาย ก็โต " ตีพิมพ์ในหนังสือ
  เรียนรู้ KM จากเรื่องเล่าชาว มน. (ลิขสิทธิ์ สคส.)


2550 

- ฝ่ายโสตฯ และเทคโนโลยี องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (GPA : 3.26)

- รางวัลนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ


2551 

- เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ประธานรุ่นครูบ้านนอกสัญจร มูลนิธิกระจกเงา อาสามาเกาะเหลา รุ่น 2 ระนอง 

- Producer (ธรรมะทีวี : TrueVision & DLTV.)

               1. รายการ GoodView รายการเรารับใช้ความดี 

               2. รายการ The Exit ทางออกหัวใจ หนีไฟกิเลส 

               3. รายการ พระเทศน์ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง


2552 

- Co - Columnist นสพ.คม ชัด ลึก คอลัมน์ ธรรมะสอนใจ 

- กองบรรณาธิการข่าว ธรรมะทีวี

- Communication Design & Knowledge Management 
  The NETWORK of NGO and Business Partnerships [Thailand]


2553 
- Advocacy Communication & Knowledge Management 
  Labour Rights Promotion Network Foundation

- Public Communication Thailand Burden of Diseases [BOD], 
  Ministry of Public Health


2554
- ผู้ประสานงาน โครงการสื่อสารสาธารณะและการเคลื่อนไหวสังคม
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย) 

- ร่วมนำเสนอประเด็น "แรงงานข้ามชาติกับสิทธิในสถานการณ์ภัยพิบัติ" 
  ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


2555 
Freelance: Communication Designer

- Knowledge Management 
- Digital Marketing & Web Design 
- Photographer & Journalists    


2556 
Manager of TV/Radio Production & Digital Marketing 
Global Marketing & Media Plus Co., Ltd.


2557 
Freelance Photographer, Cinematography, 
Digital Marketing & Web Design (เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ และผลิตรายการโทรทัศน์) 
--------------------------------------------------- 

- ถ่ายทำสารคดี แรงงานประมง สินค้ามีชีวิต 
  ออกอากาศทางในรายการ เปิดปม TPBS (27-10-57) 
  เนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานตกเรือที่เกาะอัมบล ประเทศอินโดนีเซีย

- 6 ภาพถ่ายได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน นิตยสาร Barefoot ฉบับพิเศษ 
  LONG LIVE OUR BELOVED KING ISSUE ในหลวง...ในใจฉัน 5 ธันวาคม 2557

- ชนะการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ความสุขในแดน นครพนม-เวียงจันทร์ 
  จากสายการบินนกแอร์ และตีพิมพ์ภาพในนิตยสาร JIBjib (in flight Magazine)

- รางวัลที่ 2 ประกวดภาพถ่าย เทศกาลสงกรานต์ 2557 
  จาก Digital Camera Magazine Thailand


2558 
Freelance Photographer & Cinematography & Web Content 
( เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ และผลิตรายการโทรทัศน์ ) 
---------------------------------------------------  

- ภาพถ่ายได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงใน [ s e l f - s p a c e ] 
   a film photo exhibition @ 1839 Cafe & Gallery (6 April - 6 May 2015)

- ภาพถ่ายได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงใน นิทรรศการภาพถ่ายเทิดพระเกียรติ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
  จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3, 4, 5 
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2558

- ภาพถ่ายได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงใน URBANISTA MARKET 
  SEASON CHANGE" Central Plaza LardPrao 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558

- ภาพถ่ายได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงใน เทศกาล "เพื่อนแม่น้ำ" 6-11 ต.ค. 58 
  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงความไม่เห็นด้วย
  กับโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 14 กม.

- ภาพถ่ายทุ่งแสลงหลวงได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในนิตยสาร "เรือน thaiveller" 
  ฉบับปี 2558 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ภาพถ่ายได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ 
  1 ปีปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงที่อินโดนีเซีย21 ตุลาคม 2558 
  ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) และอื่นๆ


2559
Freelance Photographer & Cinematography & Web Content
( เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ และผลิตรายการโทรทัศน์ )
- เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

---------------------------------------------------

- ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- 5 ภาพถ่ายได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์
  ในนิตยสาร BAREFOOT magazine FEBRUARY 2016 ISSUE
  20 Isan Zap (20 จังหวัด อีสานแซ่บนัว) เผยความงามของ 20 จังหวัดในภาคอีสาน

- บทความ ลดความเป็นไทยชาตินิยมลง เพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไป
  ได้ตีพิมพ์ใน นสพ.Posttoday : http://goo.gl/dxO2iJ [26 มิถุนายน 2559]

- จัดนิทรรศการภาพถ่าย เด็กข้ามชาติ กับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย อย่าสันติ
  [9 กรกฏาคม 2559] ประกอบการแสดงดนตรีการกุศล Craft Rock 5 for Charity
  ณ โรงเรียนดนตรี Rockademy สุขุมวิท 26


2561
Freelance Photographer & Cinematography & Web Content
( เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ และผลิตรายการโทรทัศน์ )
---------------------------------------------------
- Admin Page: พิษณุโลก รีวิว / Phitsanulok Review
  Life is better in Phitsanulok: https://goo.gl/JBF81M


2562
Freelance Photographer & Cinematography & Web Content
( เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ และผลิตรายการโทรทัศน์ )

- จบการศึกษาปริญญาโท ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
---------------------------------------------------
- Admin Page: พิษณุโลก รีวิว / Phitsanulok Review
  Life is better in Phitsanulok: https://goo.gl/JBF81M


2563
Freelance Photographer & Cinematography & Web Content
( เดือนวาดมีไหน การถ่ายภาพ และผลิตรายการโทรทัศน์ )

- อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
---------------------------------------------------
- Admin Page: พิษณุโลก รีวิว / Phitsanulok Review
  Life is better in Phitsanulok: https://goo.gl/JBF81M

*

กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร, ครูผู้สร้าง และเฝ้ามองศิษย์เติบโต 
อาจารย์สัญญา วันงาม, ครูผู้พร่ำสอน และไม่เคยห่าง 
รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ครูผู้ชี้ทาง และเมตตาเสมอ 
รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, ครูผู้เป็นข้อคิด และต้นแบบ
ดร.อุทิศ บำรุงชีพ, ครูผู้ให้โอกาสเสมอ แม้ผมจะสิ้นหวัง
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร, ครูผู้มีวิถีชีวิต ที่เป็นเส้นทางแก่ศิษย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท