เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

งานคือเกียรติยศ  ผู้ทำงานสุจริต  คือผู้มีเกียรติยศ https://goo.gl/MkwCnd  https://goo.gl/MkwCnd ดร.ถวิล อรัญเวศรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 มนุษย์เรามีชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เพราะฉะนั้น เมื่อน้อยให้หาวิชา และให้หาสิน (ทรัพย์สิน) เมื่อใหญ่ การศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อเรียนรู้วิชาการ และเพื่อเรียนรู้วิชาอาชีพอันจะได้เป็นเครื่องยังชีพให้เป็นอยู่ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ตราบใดที่เร...
10
บันทึกชุด ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด  นี้ตีความจากหนังสือ Visible Learning for Teachers : Maximizing Impact on Learning เขียนโดย John Hattie ซึ่งวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕   ตอนที่ ๗ มีความสุขกับความท้าทาย ตีความจากบทที่ 9 Mind frames of teachers, school leaders, and systems  หน้า ๑๘๗ Mind frame 6 : Teachers / leaders enjoy the challenge and never retreat to ‘doing their best’ มุมม...
9
บทความเรื่อง Post-Truth : The Dark Side of the Brain ในนิตยสาร Scientific American Mind ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐    บอกว่ายุคนี้เป็นยุค “กุความจริง”    โดยเฉพาะในวงการการเมือง    โดยเขายกตัวอย่างประธานาธิบดี โดแนล ทรัมป์ ทำให้ผมคิดว่า ในเมืองไทยเราก็ใช่ย่อย  เขาบอกว่าปรากฏการณ์กุความจริงแพร่หลายและนิยมทำกันในยุคนี้ เพราะเทคโนโลยีเอื้ออำนวย (เครือข่ายโซเชี่ยล)   และสมองมนุษย์ก็ร่วมมือด้วย     คือสมองไม่...
6
วันนั้น..วันที่ผู้เขียนได้นั่งฟังพวกเขาพูดแสดงความรู้สึก.. ในวันสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาได้เรียนจนจบหลักสูตร “สัคสาสมาธิ...สมาธิยกใจสู่สวรรค์” (หลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ที่ท่า...
83 2 1
ถึงวัยหนึ่ง วันหนึ่ง เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจตัวเอง ชัดเจน.. เริ่มที่ร่างกายก่อน จากที่ไม่เคยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆไปทั่ว โดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่และแขน แต่สี่ห้าปีแล้...
64 2 4
การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรมRevised on 2017.10.18Ref.# 596881Dictionary.com สะกด คำอ่าน “depends” สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า         “dih-PEND” = “ดิ-เพนดะ” American Heritage Dictionar ให้ข้อสังเกตการใช้ “depemd” ในการเขียนมาตรฐาน ให้ตาม “depend” ด้วย “on” หรือ “upon” เมื่อ      ต้องการชี้ให้เห็น “สภาพ” หรือ “เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น” (=contingenc...
10
ด้วยมูลนิธิ “เราจะเป็นคนดี” ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและคนในชาติประพฤติตนเป็นคนดี จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 6ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายครั้งที่  1  หัวข้อ “ผู้นำที่ดีในความเห็นของข้าพเจ้ากับเยาวชนรุ่นใหม่” ณ หอประชุม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ#ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดีครั้งที่6...
14 1
พระ...ผู้มีเมตตามหาศาล สมา....ธิจิตนิจกาลอันสุกใส จารย....ประพฤติตามธรรมวินัย วิ...สุทธิ์ใจเน้นหนักด้วยหลักธรรม   มล...ไร้มลทินถวิลหวัง เจ้า...ของธรรมงามทั้งยังดื่มด่ำ คณะ......
17 1 1
ทำอย่างไรจะว่าได้ให้เต็มปาก ว่าเราอยากประกาศก้องร้องขับขาน รักในหลวงภูมิพลยั่งยืนนาน ด้วยเราท่านเคยได้ยินทุกโมงยาม เราจะครองแผ่นดินนี้โดยธรรม เพื่อน้อมนำประโยชน์สุขชาวสยาม ราชโองการเกริกก้องปรากฏนาม อยู่ทุกยามปกแผ่ทั่วแผ่นดินไทย โอ้มิ่งขวัญชนชาติไทยล่วงลาลับ เหมือนประทับอยู่ฟากฟ้าชลาศัย แม้นพระองค์สู่สวรรค์ยังอาลัย สถิตในดวงใจราษฎร์ทุกชั้นชน...
15 1
ควายกับคนสนใจคิดจิตจดจ่อกลอนหลวงพ่อพุทธทาสท่านสั่งสอนอวิชชาว่าคือควายมันนิ่งนอนมาหลบซ่อนอยู่ในคนจนเคยชินเกิดโง่เขลาเบาปัญญาพาใจโกรธยังไปโทษคนเขาอื่นเป็นนิจสินมองไม่เห็นโทษของตนเป็นอาจิณหลงลืมสิ้นศีลธรรมนำชีวีถ้าควายเป็นวิชชาพาชีพชื่นทุกวันคืนควายคนพ้นทุกข์ขีพ้นอบายบ่ายหน้าเหนือโลกีย์แลไม่มีเพราะว่างเปล่าทั้งคนควาย...
17 1 1
                                                          -ไม่บ่อยครั้งนักที่ตัวผมเองจะเขียนบันทึกถึงใครสักคนหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะต้องนั่งจักสานอักษรต่างๆ ที่กลั่นออ...
129 2 2
AAR วันแรก:KM Heat Stroke "น่าทึ่งกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างคนในระบบทหาร""กระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีวินัย และมีความอดทน"วันนี้ทำกระบวนการ KM Heat Stroke ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก...
16 1
การขับเคลื่อนนโยบาย “ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ดร. ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นม.เขต 4 ------------- ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประกาศนโยบายให้ “ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทางวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์จากส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
26 2
บนเส้นทางสายการศึกษาของคุณมะเดื่อ นับจากจุดเริ่มแล้วมาจนเกือบสุดทางอีกไม่นานนัก...ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย  ที่เกือบทั้งหมด  ผิดแผกแตกต่างจาก  " ตำราวิชาการ" ที่ได้ร่ำเรียนมาจากสถาบัน...
26 2 2
ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษ โดยประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่ วิจารณ์ พานิช ๑๘ ก.ย. ๖๐   ...
42 2
นสพ. New York Times ลงบทความเรื่อง Education by the Numbers : Statistics shows just how profound the inequalities in America’s education system have become   เอาตัวเลขมาเสนอ สะท้อนความ ไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา  มองจากปัจจัยด้านเชื้อชาติ ผู้เขียนเป็น intern ที่ นสพ. นิงยอร์ก ไทม์ส  ค้นคว้าเอาตัวเลขมายืนยันข้อสรุป ๔ ด้านคือ ด้านประชากร (demography)    โรงเรียนรัฐเป็นที่เรียนของคนจน คนดำ...
35 1
วันนี้..ผมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดทั้งวันเลย..ดื่มด่ำไปกับเนื้อร้องและท่วงทำนอง ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..รัชกาลที่ ๙..บทเพลงพระราชนิพนธ์..ใกล้รุ่ง..“...ได้ยินเสีย...
87 3 2
CWUR World University Rankings 2017ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 Center for World University Rankings (CWUR) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี ค.ศ. 2017 ที่เรียกว่า CWUR World University Rankings 2017 ที่เว็บไซต์ http://cwur.org/ การจัดอันดับของ CWUR ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ทั่ว...
605 1
คืนนี้ พุธที่ 18 ตุลาคม 2560    เวลา 19.00-20.00 น เชิญชมรายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น “ แนวทางในการสืบสานมรดกโลก ศาสตร์พระราชา  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทานแก่คนไทยและชาวโลก" นำโดย ดร.แสน ชฎารัมย์  ดร.รวิช ตาแก้ว และ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้ ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้ ทางกล่องด...
16 1
ความคิด..ข้างกำแพง...ใบไม้....ดูซิ....หากมี "ค่าเท่ากับ..ทอง"...ดูล้ำค่า..น่าเกรงขาม...ความเป็น...ต้นไม้..ศักษ์สิทธิ์....ฟื้นชีวิต..คน..แสงแดดส่อง..ส่งประกาย..ดังทอง..ทา..หาคุณค่าไม้....
30 4 4
Time for Tales ของเล่นตอบโต้อัตโนมัติ 3 มิติ สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา สุดเจ๋ง… นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างแพลตฟอร์มของเล่น 3 มิติ ย่อโลกทั้งใบสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่เพื่อเด็กพิการทางสายตา…การันตีด้วยรางวัลเวทีระดับนานาชาติ ผลงาน“Time for Tales” ของเล่นตอบโต้อัตโนมัติ 3 มิติ           ปัจจุบันในท้องตลาดมีของเล่นสำหรับเด็กทั่วไปให้เลือกซื้อมากมาย แต่สำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กที่พิการทา...
16 1
ชุดที่ ๑ [๒๑ แหล่งข้อมูล] ๑. หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา ๒. ระบบคลังข้อมูล ดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม๓. Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Crematio...
49 3 2
เปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔(ครั้งที่ ๑)สวรรคตและสวรรคาลัยในฐานะครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๑ ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๘ อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ ขออนุญาตทำหน้าที่ นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาเผยแพร่ เผยแผ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เพื่อนสมาชิก facebook กันนะครับวันนี้ ขอเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๑๘๔ และ ๑๑๘๕ หาคำศัพท์มาเสนอดังนี้ครับ๑. สวรรค,สวรรค์ แปลว่า โลกข...
18 2
"อะไรที่เป็นปัจจัยทำให้ อันนาซ (มนุษย์) มัคลุคที่ถูกสร้างเพื่อให้ศรัทธาในสิ่ง ฆออิบ (Unseen) ถูกครอบงำโดย ประจักษ์นิยม (Empiricism)""We promote ourselves much more than word of God...even during promoting his words we still do promoting ourselves." [ IA ]การใคร่ครวญ (สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย) ของเราสามารถจะหาความสัมพันธ์ของสองสมการหรือสองตัวแปรข้างต้นนี้ได้หรือไม่ หากเรานำเครื่องมือการคำนวณ (PT =T...
15
ธรรมะสำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ดร.ถวิล  อรัญเวศรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4          ผู้บริหารหรือหัวหน้างานหรือนักปกครองในองค์กร ถ้าปราศจากคุณธรรมแล้วไซร้ ก็ไร้ค่า จะทำให้ขาด...
31 2
มาตรการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ดร.ถวิล อรัญเวศรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อ...
25 1
ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ผมออกจากบ้านแต่เช้า เพื่อไปชม อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๑)   รถของผมไป...
43 1
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของ สกว. จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๐   และเชิญผมไปพูดเรื่อง งานวิจัย คปก. เพื่อประเทศไทย ๔.๐ จึงนำ Ppt ที่ใช้บรรยายมา ลปรร. ที่นี่   และฟังเสียงบรรยายได้ ที่นี่หนังสือพิมพ์ลงข่าวการบรรยาย ที่นี่ วิจารณ์ พานิช ๑๙ ก.ย. ๖๐ [file ppt]...
38 1

หมวดหมู่