ชีวิตที่พอเพียง  4723. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (236) การพัฒนานวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา


 

โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๕   โดย กสศ. ร่วมมือกับ CCE ค้นหาวิธีประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะส่งผลยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน    นำสู่การประชุมระดับนานาชาติ ๓ วัน (๑)   เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนำมาประยุกต์ใช้    ผลคือหาไม่ได้ ต้องพัฒนาขึ้นเอง โดยร่วมมือกับ OECD พัฒนาระบบของไทยขึ้นมาจาก PILA (๒)    (๓)    โดยใช้หลักการ gamification และ digitalization   และผมเพิ่มหลักการที่สาม คือ decentralization   หรือ bottom-up development

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ มีการประชุมปรึกษาหารือ การดำเนิน “โครงการพัฒนานวัตกรรมประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้” (Thai PILA – Thai Platform for Innovative Learning Assessment) สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยหนุนการทำงานของครู   ที่เราคุ้นกันในชื่อ formative assessment    หรือ AfL – assessment for learning  ที่เป็นการประเมินสมรรถนะ ตามแนวทางของข้อสอบ PISA

แต่ PISA ประเมินนักเรียนอายุ ๑๕ ปี   ซึ่งมักเรียนอยู่ชั้น ม. ๒  หรือ ม. ๓   แต่ในโครงการ Thai PILA จะเป็นการทดสอบนักเรียนชั้นประถม     

ดร. ไกรยส ภัทราวาส ผู้จัดการ กสศ. กล่าวแก่ที่ประชุมว่า เป้าประสงค์หลักของโครงการเพื่อสร้างความเสมอภาคของผลลัพธ์ทางการศึกษา    เพื่อเป็นเครื่องมือให้ครูเอาใจใส่นักเรียนทุกคนได้ เป็นรายคน    และปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้    จากการได้รับ feedback จากผลการทดสอบ        

ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะทำงาน สนับสนุนโครงการเต็มที่    โดยแนะนำว่า จะต้องมีการจัดการสู่การเปลี่ยนขาด (transformation) กติกาหลายด้านของระบบการศึกษา   โดยเฉพาะการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้มีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลายฝ่าย (ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ)   ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนฝ่ายเดียว   

ที่ปรึกษาและคณะทำงาน เห็นพ้องกันเป็นเสียงเดียวว่าเป็นโครงการที่มีประโยชนืมาก    เป็นการ empower ครู   เป็นเครื่องมือเปลี่ยนกระบวนทัศน์ว่าด้วยการเรียนรู้และการศึกษา    โดยในที่สุดผลที่ด้จะตกแก่เด็ก    เป็นการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง       

วิจารณ์ พานิช

๑๔ เม.ย. ๖๗ 

 

 

หมายเลขบันทึก: 718197เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2024 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤษภาคม 2024 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท