BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

สนทนาธรรม


​ปาฐกถาธรรม ๒๕๕๙

เขียนเมื่อ
667
0
0

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

เขียนเมื่อ
1,073
3
1

ธรรมจักร

เขียนเมื่อ
811
7
3

เวรกรรมในปางก่อน

เขียนเมื่อ
1,144
4
3

ธรรมเทศนาวันพระ ๔

เขียนเมื่อ
1,449
2
1

เมื่อมีข่าวลือ

เขียนเมื่อ
1,583
3
4

ธรรมเทศนาวันพระ ๓

เขียนเมื่อ
1,927
1
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๒

เขียนเมื่อ
1,208
3
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๑

เขียนเมื่อ
1,330
0
0

พรรษาที่ ๒๗

เขียนเมื่อ
920
2
0

พรรษาที่ ๒๖

เขียนเมื่อ
1,180
0
3

อธิษฐานปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,777
0
7

สัจจปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,540
0
5

ขันติปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,275
0
0

วิริยปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,522
0
2

ปัญญาปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,954
0
4

เนกขัมมปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,932
0
0

พรรษาที่ ๒๕

เขียนเมื่อ
1,356
0
8

ศีลปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
3,504
0
2
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี