BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

อธิษฐานปรมัตถบารมี


อธิษฐานปรมัตถบารมี

คำนี้ ถ้าจะเขียนให้ตรงตามบาลีแท้ ก็ต้องเขียนว่า อธิฎฐานปรมัตถปารมี แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะคุ้นตาในภาษาไทยจึงได้สะกดเป็น อธิษฐาน...

อธิษฐาน (อธิฎฐาน) แปลว่า ความตั้งมั่น เป็นสภาพทางใจที่ประสงค์จะทำอะไรก็ให้ได้ดังใจ ไม่วอกแวกโลเล ภาษาไทยรับมาใช้ ความหมายก็แปรไปบ้างตามถ้อยคำสำนวนนั้นๆ... อธิษฐานจัดเป็นบารมีลำดับที่แปดซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องอบรมสั่งสมให้เกิดขึ้นในตนเอง ซึ่งโบราณาจารย์ได้ยกปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ใน มูคปักขชาดก หรือ เตมิยชาดก เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดระดับปรมัตถ์...

ขอนอกประเด็นนิดหนึ่ง กล่าวคือ ตั้งแต่ผู้เขียนนำนิทานชาดกมาเทศน์ ทำให้ทราบว่านิทานชาดกบางเรื่องมีสองชื่อ ดังเช่น มูคปักขชาดก กับ เตมิยชาดก นี้เป็นเรื่องเดียวกัน (เฉพาะเรื่องนี้ ค้นกันหลายวันกว่าจะรู้) และถ้าจะแปลตามชื่อก็อาจได้ว่า..

 • มูคปักขชาดก ชาดกอันท่านกำหนดด้วยพระกุมารผู้เป็นใบ้และง่อยเปลี้ย
 • ตมิยชาดก ชาดกอันท่านกำนหดด้วยพระราชกุมารชื่อว่าเตมิยะ

 

เนื้อเรื่องโดยย่อที่สุดความว่า... พระราชกุมารชื่อว่าเตมิยะ ระลึกชาติได้ตั้งแต่เป็นทารก ว่าพระองค์เคยเป็นพระราชาเมื่อชาติก่อนโน้น เคยทำทารุณกรรมในฐานะพระราชา จึงต้องไปตกนรกถึงแปดหมื่นปี จึงไม่อยากจะเป็นพระราชาอีกในอนาคต และได้รับการแนะนำจากนางเทพธิดาให้แกล้งเป็นใบ้ หูหนวก และง่อยเปลี้ย เพื่อจะได้เป็นคนกาฬกิณี...

พระราชกุมารถูกทดลองอยู่ตลอดว่าเป็นดังนั้นจริงหรือไม่ ภายหลังเมื่ออายุสิบหกปีจึงได้ถูกนำไปทิ้งในป่าช้าผีดิบโดยข้อหาว่าเป็นคนกาฬกิณี ตอนนั้นเอง พระกุมารจึงแสดงพระองค์แล้วถือเพศเป็นนักบวช แสดงธรรมสอนพระราชบิดา พระราชมารดา และชาวพระนครทั้งสิ้น ดังเช่นเนื้อหาตอนหนึ่งของธรรมเทศนา...

 • สัตว์โลกอันอะไรครอบงำไว้ และอันอะไรห้อมล้อมไว้ อะไรชื่อว่าสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปอยู่ ดิฉันถามแล้ว ขอพระลูกเจ้าจงบอกข้อนั้นแก่ดิฉัน.
 • สัตว์โลกอันความตายครอบงำไว้ อันความแก่ห้อมล้อมไว้ วันคืนชื่อว่าสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไป มหาบพิตรจงทรงทราบอย่างนี้ ขอถวายพระพร
 • เมื่อด้ายที่เขากำลังทอ ช่างหูกทอไปได้เท่าใด ส่วนที่จะต้องทอก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้น แม้ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น
 • แม้น้ำที่เต็มฝั่งย่อมไม่ไหลไปสู่ที่สูง ฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมไม่กลับมาสู่ความเป็นเด็กอีก ฉันนั้น
 • แม่น้ำที่เต็มฝั่ง ย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไป ฉันใด สัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไป ฉันนั้น.

ผู้สนใจจะอ่านเรื่องราวโดยละเอียดทั้งหมดก็... คลิกที่นี้...

 

ความตั้งใจมั่นที่จะไม่ขอทำทารุณกรรมในฐานะพระราชาเพราะเกรงผลกรรมที่ต้องไปชดใช้ในนรก ทำให้พระโพธิสัตว์แกล้งเป็นใบ้ หูหนวก และง่อยเปลี้ย เป็นเวลาถึง ๑๖ ปีติดต่อกัน จึงทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขึ้นสูงสุดที่เรียกว่าขั้นปรมัตถ์...

อธิษฐานบารมี นี้ สำหรับคนทั่วไป นั่นคือ ตั้งใจจะทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ก็ควรจะทำให้ได้ ถ้ามีความยากลำบากหรืออุปสรรคบางอย่างเข้ามาบั่นทอน การระลึกถึงบารมีของพระเตมีย์ที่ยอมทนเป็นใบ้ หูหนวก และง่อยเปลี้ยถึง ๑๖ ปี ก็น่าจะช่วยให้เรามีกำลังใจเกิดขึ้นได้บ้าง...  

หมายเลขบันทึก: 291073เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2009 23:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 16:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

นมัสการพระคุณเจ้า

เดือนนี้ เป็นแห่งบุญบารมีของคนมุสลิม กลางวันถือศิล  อดอาหาร งดเรื่องไร้สาระ กลางคืนก็เข้าเฝ้าพระเจ้า คนที่เข้าใจรู้ซึ้งถึงผลบุญ จะไม่ยอมปล่อยโอกาสให้สูญไป (กลับมาจากมัสยิด ก็มาเอาบุญดึกต่อในทางโลก )

ไม่รู้ไครไปตั้งชื่อการขึ้นปฎิบัติงานนอกเวลาว่าอยู่"เวร"ทำให้ฟังดูแล้วไม่อยากทำงาน แต่ความเป็นจริงแล้วควรจะเป็นอยู่"บุญ" เพราะคนที่มาหามาใช้บริการยามนี้ ล้วนมีความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยแสนสาหัสห์ จึงได้มาหามาให้รักษายามดึกดื่น

 อ่านเรื่องอธิษฐานบารมี แล้ว เพิ่งมาเข้าถ่องแท้ ที่ ป๋าเปรม ได้ฉายาจากนักหนังสือพิมพ์ ว่า"เตมีย์ใบ้"ในสมัยที่ท่านเป็นนายกอยู่ได้นานถึง แปดปี

ท่านใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว โดยการไม่พูด

P วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

 

เห็นด้วยในคำว่า เวร เพราะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน... ด้วยเหตุที่มีความรู้สึกทำนองนั้น สำนวนในวัดจึงไม่ใช้คำว่า ทำเวร แต่ใช้คำว่า ทำวาระ นั่นคือ แจกวาระกันไป ว่าวาระใด ใครทำอะไร ...

ตอนเทศน์ก็ปรารภนิดหนึ่งว่า อดีตนายกของไทยคนหนึ่งเคยได้รับฉายาว่า เตมีย์ใบ้ ซึ่งคนทั่วไปที่สนใจการเมือง (เ่ช่นบังหีม) ก็คงรำลึกนึกได้...

เจริญพร

นมัสการพระคุณเจ้า

มารับธรรมเทศนาในยามเช้าเจ้าค่ะ

ไม่ทราบว่าถามใน blog นี้ถูกต้องหรือไม่ คืออยากถามว่า " สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนอนบนแคร่......" หมายถึงอะไรคะ

อธิษฐานตั้งมั่นไม่หวั่นไหว                   เกิดอะไรพร้อมรับใช้ศาสนา

หนึ่งพระสงฆ์ตามรอยบาทพระศาสดา   อุบาสกอุบาสิกาอย่าเปลี่ยนใจ

อธิษฐานศรัทธาบารมี                         ขอเป็นผู้โชคดีมีบุญใส

ปฏิบัติบูชาละอบาย                            ตราบถึงชาติสุดท้ายได้นิพพาน

 Pkaikiku

 

เคยได้ยินพระธรรมกถึกบางรูป ยกขึ้นมาแสดงทำนองว่า...

 • 4 คนหาม      =  เกิด แก่ เจ็บ ตาย
 • 3 คนแห่        =  อนิจจัง ทุึกขัง อนัตตา
 • 1 คนนั่งแคร่  =  ตัณหา
 • 2 คนพาไป    =  บุญ บาป

อนึ่ง ยังมีสำนวนและการตีความ แตกต่างไปจากที่ยกมานี้อยู่บ้าง ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าของใครถูกต้องที่สุด เพราะยังไม่ทราบต้นตอที่มา....

............
 • วิ          นำหน้าแจ่งแจ้ง     บ่งความ
 • โรจน์    รุ่งเรืองไหลตาม     จริงแท้
 • พูล       เต็มเปี่ยมคือสาม    สมบัติ
 • สุข       โลกนี้หน้าแม้         นิพพาน สุดท้าย
.........
เจริญพร คุณโยมทั้งสอง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี