สนทนาธรรม

  ติดต่อ

​ปาฐกถาธรรม ๒๕๕๙

เขียนเมื่อ  
202

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

เขียนเมื่อ  
344 3 1

ธรรมจักร

เขียนเมื่อ  
340 7 3

เวรกรรมในปางก่อน

เขียนเมื่อ  
593 4 3

ธรรมเทศนาวันพระ ๔

เขียนเมื่อ  
1,057 2 1

เมื่อมีข่าวลือ

เขียนเมื่อ  
1,185 3 4

ธรรมเทศนาวันพระ ๓

เขียนเมื่อ  
1,092 1

ธรรมเทศนาวันพระ ๒

เขียนเมื่อ  
620 3

ธรรมเทศนาวันพระ ๑

เขียนเมื่อ  
978

พรรษาที่ ๒๗

เขียนเมื่อ  
569 2

พรรษาที่ ๒๖

เขียนเมื่อ  
780 3

อธิษฐานปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ  
1,975 7

สัจจปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ  
1,142 5

ขันติปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ  
1,237