BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

สนทนาธรรม


​ปาฐกถาธรรม ๒๕๕๙

เขียนเมื่อ
653
0
0

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

เขียนเมื่อ
1,049
3
1

ธรรมจักร

เขียนเมื่อ
797
7
3

เวรกรรมในปางก่อน

เขียนเมื่อ
1,120
4
3

ธรรมเทศนาวันพระ ๔

เขียนเมื่อ
1,435
2
1

เมื่อมีข่าวลือ

เขียนเมื่อ
1,571
3
4

ธรรมเทศนาวันพระ ๓

เขียนเมื่อ
1,914
1
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๒

เขียนเมื่อ
1,197
3
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๑

เขียนเมื่อ
1,319
0
0

พรรษาที่ ๒๗

เขียนเมื่อ
909
2
0

พรรษาที่ ๒๖

เขียนเมื่อ
1,167
0
3

อธิษฐานปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,763
0
7

สัจจปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,499
0
5

ขันติปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,235
0
0

วิริยปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,502
0
2

ปัญญาปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,938
0
4

เนกขัมมปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,870
0
0

พรรษาที่ ๒๕

เขียนเมื่อ
1,337
0
8
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี