BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

สนทนาธรรม


​ปาฐกถาธรรม ๒๕๕๙

เขียนเมื่อ
758
0
0

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

เขียนเมื่อ
1,169
3
1

ธรรมจักร

เขียนเมื่อ
901
7
3

เวรกรรมในปางก่อน

เขียนเมื่อ
1,251
4
3

ธรรมเทศนาวันพระ ๔

เขียนเมื่อ
1,530
2
1

เมื่อมีข่าวลือ

เขียนเมื่อ
1,658
3
4

ธรรมเทศนาวันพระ ๓

เขียนเมื่อ
2,015
1
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๒

เขียนเมื่อ
1,292
3
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๑

เขียนเมื่อ
1,410
0
0

พรรษาที่ ๒๗

เขียนเมื่อ
996
2
0

พรรษาที่ ๒๖

เขียนเมื่อ
1,262
0
3

อธิษฐานปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,890
0
7

สัจจปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,661
0
5

ขันติปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,400
0
0

วิริยปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,642
0
2

ปัญญาปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,110
0
4

เนกขัมมปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,078
0
0

พรรษาที่ ๒๕

เขียนเมื่อ
1,463
0
8

ศีลปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
3,640
0
2
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท