BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

สนทนาธรรม


​ปาฐกถาธรรม ๒๕๕๙

เขียนเมื่อ
542
0
0

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

เขียนเมื่อ
899
3
1

ธรรมจักร

เขียนเมื่อ
672
7
3

เวรกรรมในปางก่อน

เขียนเมื่อ
994
4
3

ธรรมเทศนาวันพระ ๔

เขียนเมื่อ
1,330
2
1

เมื่อมีข่าวลือ

เขียนเมื่อ
1,471
3
4

ธรรมเทศนาวันพระ ๓

เขียนเมื่อ
1,819
1
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๒

เขียนเมื่อ
982
3
0

ธรรมเทศนาวันพระ ๑

เขียนเมื่อ
1,233
0
0

พรรษาที่ ๒๗

เขียนเมื่อ
814
2
0

พรรษาที่ ๒๖

เขียนเมื่อ
1,079
0
3

อธิษฐานปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,582
0
7

สัจจปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,120
0
5

ขันติปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
2,004
0
0

วิริยปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,276
0
2

ปัญญาปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,671
0
4

เนกขัมมปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ
1,634
0
0

พรรษาที่ ๒๕

เขียนเมื่อ
1,177
0
8
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี