สนทนาธรรม

  ติดต่อ

​ปาฐกถาธรรม ๒๕๕๙

เขียนเมื่อ  
221

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

เขียนเมื่อ  
360 3 1

ธรรมจักร

เขียนเมื่อ  
357 7 3

เวรกรรมในปางก่อน

เขียนเมื่อ  
611 4 3

ธรรมเทศนาวันพระ ๔

เขียนเมื่อ  
1,067 2 1

เมื่อมีข่าวลือ

เขียนเมื่อ  
1,199 3 4

ธรรมเทศนาวันพระ ๓

เขียนเมื่อ  
1,136 1

ธรรมเทศนาวันพระ ๒

เขียนเมื่อ  
633 3

ธรรมเทศนาวันพระ ๑

เขียนเมื่อ  
986

พรรษาที่ ๒๗

เขียนเมื่อ  
578 2

พรรษาที่ ๒๖

เขียนเมื่อ  
788 3

อธิษฐานปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ  
2,008 7

สัจจปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ  
1,187 5

ขันติปรมัตถบารมี

เขียนเมื่อ  
1,269