บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์