ห่างหายไปหลายอาทิตย์   วันนี้ขอรายงานตัวแก่ผู้อ่านทุกท่านคะ.. ไม่ได้หายไปไหนคะ...เพียงแต่ช่วงนี้จ๊ะจ๋าได้รับบทบาทใหม่ในการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการจดหมายข่าว...ถักทอสายใยแห่งความรู้       เริ่มฉบับแรกของจ๊ะจ๋าคือ ฉบับที่ 22  ฉบับนี้ทำให้จ๊ะจ๋ารู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับความเอื้อเฟื้อบทความจากภาคีที่เป็นกัลยาณมิตรหลายท่านที่บรรจงบอกเล่าความรู้สึกผ่านปลายปากกา โดยฉบับนี้เป็นควันหลงของงานมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 3  (NKM3)ที่พึ่งผ่านพ้นไป   ด้วยการใช้เครื่องมือที่ทรงพลัง นั่นคือ  AAR  ซึ่งถือว่าเป็นกระจกสะท้อนงานนี้       ด้วยคำถามที่แฝงฝังความนึกคิด ความรู้สึก ความเป็นตัวตน ของแต่ละบุคคลที่แจ้งแถลงไขความคาดหวัง  ส่วนที่ได้เกินคาด หรือ  น้อยกว่าที่คาดคิด   สิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดงาน รวมถึงผู้อ่านที่คิดจะจัดงานลักษณะนี้  อาจจะถือเป็นข้อพึงระวังก็อาจเป็นได้

             ผู้เขียนจดหมายข่าวฉบับนี้มาจากหลายภาคส่วนทั้งราชการ เอกชน ภาคการศึกษา รวมทั้ง  Extern& Intern ของ สคส.  ซึ่งแต่ละท่านมีส่วนร่วมในงานนี้ ตั้งแต่เป็นผู้ร่วมจัดงานอยู่ในห้องย่อยต่างๆ   ผู้ประสานงาน  ผู้เข้าร่วมงาน  ผู้สังเกตการณ์     เปรียบเสมือนผู้เขียนเป็นต้นไม้ที่มาจากป่า ที่หลากหลาย ตั้งแต่ ป่าพรุ ป่าร้อนชื้น ป่าดงดิบ ป่าโกงกาง     ย่อมเกิดความแตกต่างและหลากหลายก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และความหลากหลายนี้เองที่ทำให้ป่าดำรงอยู่ได้

              จ๊ะจ๋าขอบอกเลยว่า...ยิ่งหลากหลายความคิด   หลากหลายความรู้สึก หลากหลายประสบการณ์  ยิ่งทำให้การสะท้อนผ่านงานเขียนยิ่งมีคุณค่า  ส่งผลให้ทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเกิดการตกผลึกความเข้าใจผ่านการปฏิบัติของตน    และเมื่อสะท้อนมาเป็นจดหมายข่าว ยิ่งเป็นประโยชน์สำคัญยิ่งแก่ผู้อ่านในการต่อยอดความคิด  นับว่าทุกบทความเป็นบทความที่ทรงคุณค่าที่ท่านผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์และปรับใช้ในบริบทของตน 

             สำหรับสมาชิกใหม่ของ G2K ที่มีความสนใจอ่านจดหมายข่าวแห่งความภาคภูมิใจของ สคส.  สามารถเข้าไปอ่านที่ http://www.kmi.or.th/  ขอบอกว่าโหลดฟรีคะ (สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้กำลังดำเนินการจัดทำคะ  คาดว่าจะคลอดต้นเดือนกุมภาพันธ์)...แล้วท่านจะรู้ว่าถึงแม้จะพลาดงานนี้แต่รับรองว่าเมื่ออ่านแล้ว...ท่านจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปร่วมงานนั้นจริงๆ