ปกติแล้วต้องนั่งอ่านหนังสือเกือบทั้งวัน นั่งเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาเหตุที่ไปค่ายภาษาอังกฤษอยากทราบสถานการณ์จริงๆ ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียน  การเรียนรู้อยู่ในตำราอย่างเดียวก็ไม่เกิดผลอะไรมากนักถ้าไม่ปฏิบัติจริง  ครูบาสุทธินันท์ท่านเรียกว่า หอคอยงาช้าง ถ้าจะจริง  สิ่งที่ผมได้คือ การฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมของชาวต่างประเทศ ปัญหาการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศในโรงเรียน  ได้เห็นความสุขในการทำงานของนักเรียน (จะเอารูปให้ดูเมื่อ upload ได้ครับ) ความสุขในการเรียน ความสามัคคีของนักเรียนในการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือต่างๆของครู   ที่ตลกคือ ผมทักครูท่านหนึ่ง แต่ท่านไม่ยอมพูดกับผม เดินหนีไป ทักอีกก็เดินหนีอีก (นึกใจใจว่า โอ้โห ทำไมหยิ่งจัง) ปรากฏว่า  ท่านเป็นชาว Philippine พูดไทยไม่ได้  ผมดันไปพูดไทยกับท่าน ท่านไม่เข้าใจ ใครจะไปทราบ ท่านอาจารย์หน้าตาเหมือนคนไทยมากถึงมากที่สุด ผมคิดว่า ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษทำงานหนัก  โดยเฉพาะครูในระดับประถมศึกษา กว่าจะสอนให้นักเรียนเขียนภาษา อังกฤษ อ่านภาษาอังกฤษ พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ไม่ง่ายเลยนะครับ อยากกราบครูประถมศึกษางามๆ เพราะท่านเป็นพื้นฐานให้มัธยมศึกษาแลมหาวิทยาลัย  ผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยควรมาช่วยกันดูแล ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับ ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วจะเอารูปมาให้ดูครับผม

   

 

 

 

เอารูปมาให้ดูครับ กำลังทำงานกันอย่างมีความสุข 

 

 

 

   รูปนี้เด็กๆที่เป็นหัวหน้ากลุ่มออกมาเต้นครับ

 

    คุณว่าเด็กๆมีความสุขดีไหมครับ ในการทำกิจกรรม