นาง ศิริวรรณ หวังดี


นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมส่งเสริมการเกษตร
Username
majusut
สมาชิกเลขที่
3522
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ระดับการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. 2535)

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2540)

ประสบการณ์การทำงาน

1. พ.ศ. 2537 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา

2. พ.ศ. 2537 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

3. พ.ศ. 2539 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 กองฝึกอบรม กรมส่งเสริมการเกษตร

4. พ.ศ. 2545 ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

5. พ.ศ. 2552 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

6. พ.ศ. 2552 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

7. พ.ศ. 2555 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท