เราๆ ท่านๆ คงจะรู้จักบล็อกกันไม่มากก็น้อย… ถ้าไม่รู้จักว่า บล็อกเป็นอย่างไร ผู้เขียนขอเรียนให้ทราบว่า ตอนนี้ท่านกำลังอ่านบล็อก "บ้านสาระ" อยู่…

 • ขอนำเรื่อง "เปิดโผ Blog’ ไทย ชุมชนใหม่ไฮเทค" ของท่านอาจารย์สุจิตร สีสงวนสุข ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายสัปดาห์มาเล่าสู่กันฟังครับ

   

  ผลการสำรวจ
" Blogging Thailand: A Window Live Report" พบว่า ไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้บล็อกสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • อาจารย์แกรนท์ วัตตส์ ผู้จัดการทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มออนไลน์เซอร์วิส บริษัท ไมโครซอฟท์ โอเปเรชั่นส์ พีทีอี จำกัด กล่าวว่า

 

ปี 2549 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนพบว่า ไทยมีผู้เยี่ยมชมบล็อก (visiting blog users) ของไมโครซอฟท์ คิดเป็น 20% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ซึ่งมีกว่า 8.4 ล้านราย ทำให้ไทยมีผู้ใช้บล็อกสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ประเทศไทยใช้บริการออนไลน์ของไมโครซอฟท์ติดอันดับที่ 9 ของโลก คิดเป็นผู้ใช้ประมาณ 6.4 ล้านราย ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (57%) มากกว่าผู้ชาย (43%)
ช่วงอายุของผู้ใช้ปรากฏดังตาราง (ตารางที่ 1)

   ตารางที่ 1: แสดงช่วงอายุของผู้ใช้บล็อกไทย (ผู้หญิง 57% ผู้ชาย 43%)

ช่วงอายุ

ร้อยละ (%)

< 25

57

25-34

34

> 35

9

 

    ตารางที่ 2: แสดงเหตุผลที่เข้าไปอ่านบล็อก

เหตุผล

ร้อยละ (%)

เพื่อความบันเทิง

54

สื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน

41

มีหัวข้อที่ตรงกับความสนใจ

33

 

    ตารางที่ 3: แสดงหัวข้อยอดนิยม

หัวข้อ

ร้อยละ (%)

เทคโนโลยี

32

ท่องเที่ยว

14

การศึกษา

10

ข่าวเหตุการณ์

10

เพลง

9

ภาพยนตร์

5

กีฬา

1

อื่นๆ

19

 

    ตารางที่ 4: บล็อกที่คนเลือกอ่าน (อันดับต้นๆ)

บล็อกที่คนเลือกอ่าน

ร้อยละ (%)

เพื่อนและครอบครัว

65

ผู้ร่วมงาน

43

นักร้อง นักดนตรี คนดัง

40

ผู้นำธุรกิจ

30

นักแสดง

28

นักการเมือง

13

พวกเราที่เขียน และอ่านบล็อกบน Go2know คงจะได้ข้อคิดจากรายงานข้างต้นไม่มากก็น้อย…

 • ถึงแม้จะยังไม่มีการสำรวจ… ผู้เขียนก็ขอเรียนเสนอคณะทำงานให้ลองสำรวจผู้ใช้ (users) ดูว่า ตลาดของเราเป็นอย่างไร
 • ท่านผู้อ่านชอบบล็อกแบบไหนครับ…
 •     เชิญอ่าน:

      แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ (courtesy of) > ท่านอาจารย์สุจิตร สีสงวนสุข. เปิดโผ Blog’ ไทย ชุมชนใหม่ไฮเทค. กรุงเทพธุรกิจ. 19-25 มกราคม 2550. หน้า D8.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ > ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวกับการค้าได้ครับ
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u > อ่านบันทึกย้อนหลังได้ โดยการเลือกเดือนจากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือของบล็อก
  • เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม PDF > www.lampangcancer.com > ขอขอบคุณ อาจารย์ณรงค์ ม่วงตานี webmaster โรงพยาบาล