ยิ้มยามเช้าด้วยข้าวเหนียว  ที่สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. เนื่องจาก ในยามเช้า จะมีคุณสมพิศ  นามเปือย จากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา นำกล่องข้าวเหนียวน้อยและกับข้าวเล็กๆน้อยๆ นำมาวางไว้ให้กินกัน จะมีหลายคนที่นำกับข้าวมาเสริม พวกเราใช้เคาน์เตอร์ที่ล้างมือ และถ้วยกาแฟ เป็นมุมยามเช้า และทุกคนสามารถเดินเข้าไปแจมได้ด้วยวิธียืนตัวเอียงๆ สอดมือเข้าไปควักข้าวเหนียว ยิ้มยามเช้าด้วยข้าวเหนียวจึงเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว เพราะทุกคนต้องรีบไปทำงาน  บรรยากาศยามเช้าจึงเริ่มด้วยรอยยิ้มที่แซวกันในวงข้าวนี้คะ