ความเห็น 1184447

ยิ้มยามเช้าด้วยข้าวเหนียว

ใบบุญ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณมดแดงที่มาเยี่ยมเยือนค่ะ

สัมพันธ์อันดี ก่อได้ ด้วยข้าวเหนียวค่ะ