บัญชา ธนบุญสมบัติ

นักวิชาการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Usernamechiew-buncha
สมาชิกเลขที่17954
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 

 

ดาวน์โหลด CV/Biodata (ปรับปรุงล่าสุด : จันทร์ 10 สิงหาคม 2552)

ดาวน์โหลดไฟล์ประวัติย่อ (สำหรับหนังสือ) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดภาพได้ทีนี่

 

ดาวน์โหลดภาพถ่ายข้างบนได้ที่นี่

 


การศึกษา
 

 • ป.โท-เอก (วัสดุศาสตร์) School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology 
 • ป. ตรี (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลือกคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับ 1)
 • มัธยมปลาย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (ห้อง 842-712-145) (เป็นนักเรียนพวก ม. 4 รุ่นแรก)
 • มัธยมต้น, โรงเรียนทวีธาภิเศก (เป็นนักเรียนพวก ม.1 รุ่นแรก)
 • อนุบาล-ประถมศึกษา, โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี

ประสบการณ์ 

 • หัวหน้างานบริการทางเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษ และวิทยากรรับเชิญ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี)
 • พิธีกรรายการทีวี Know How & Know Why ใน Nation Channel (ปี 2546-2549)

ปัจจุบัน

 • นักวิชาการ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • อนุกรรมการคัดเลือกรายการสารดคี & สาระประโยชน์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)
 • คอลัมนิสต์
  • นสพ. กรุงเทพธุรกิจ (คอลัมน์ ท่องเวลา-ผ่าอารยธรรม, จุดประกาย เสาร์สวัสดี)
  • นิตยสารสารคดี (คอลัมน์ คลื่นความคิด)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -