แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับงาน "พืชสวนโลก"

ไปดู ไปชม ไปสัมผัส กับงานระดับโลก

     ได้มีโอกาส ไปทัศนศึกษาดูงานพืชสวนโลก  จังหวัดเชียงใหม่  การจัดงาน

ดังกล่าวได้รวบรวมของดี ๆ จากทุกมุมโลกมาย่อส่วนไว้ ณ จุดเดียวกันที่ประเทศไทย ซึ่งการไปครั้งนี้เพื่อเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้ไปดู ไปเห็น ไปฟัง ไปได้ยิน และไปสัมผัสกับบรรยากาศของงานระดับโลก  ดิฉันจึงมีรายละเอียดที่เก็บเกี่ยวมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน คือ       

     เรื่องที่ 1  บรรยากาศการตกแต่งงานพืชสวนโลก                  

          เป็นการสื่อสารเพื่อนำเสนอให้เห็นและสัมผัสกับความสวยงามต่าง ๆ ที่มาจากการประดับและตกแต่งสถานที่  การเคลื่อนย้ายหรือเดินทางในบริเวณงานพืชสวนโลก  และการดึงดูดให้เห็นความสำคัญและความน่าสนใจของเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ต่าง ๆ       

     เรื่องที่ 2  รูปแบบการนำเสนอ                  

          การนำเสนอเนื้อหาสาระต่าง ๆ มีความหลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่  นิทรรศการ  ของจริง  ของตัวอย่าง  การสาธิต  สื่อบุคคล  และอื่น ๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจกับผู้เข้าชมให้มากที่สุด เช่น  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะนำเสนอผ่านหอคำหลวง  วิถีชีวิตของคนไทย ก็จะนำเสนอผ่านของจริง ของจำลอง และสื่อบุคคล  และสัญลักษณ์ประจำชาติต่าง ๆ ก็จะนำเสนอผ่านนิทรรศการ ของจำลอง และของตัวอย่าง  เป็นต้น       

     เรื่องที่ 3  อาชีพการเกษตร                  

          เป็นการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชสวนที่ทำนั้นมีอะไรบ้าง เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ  ผลผลิตพืชสวน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน และการดำรงชีวิตของเกษตรกร เป็นต้น โดยจัดเป็นเนื้อหาหลักและเนื้อหาเสริมตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณงานที่สื่อสารผ่านนิทรรศการ  ของตัวอย่าง  ของจริง  ของจำลอง  การแสดง  ภาพเขียน  บุคคล และอื่น ๆ

     เรื่องที่ 4  วิถีชีวิต                 

          เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเกษตรกรของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศไทย  ประเทศจีน  ประเทศอินเดีย และประเทศภูฏาน เป็นต้น  วิธีการสื่อสารก็คือ  นำเอาสัญลักษณ์ที่ผู้ชมเห็นแล้วจะเข้าใจและสรุปได้ทันทีเลยว่า เป็นประเทศอะไร? โดยจะเน้นที่การตกแต่งความสวยงามของสวน บ้านเรือน และอื่น ๆ               

     เรื่องที่ 5  กิจกรรมการเรียนรู้                 

          การจัดกิจกรรมของเนื้อหาสาระต่าง ๆ จะมีความหลากหลายลักษณะและ   รูปแบบ แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กรอบหลัก คือ พืชสวน ได้แก่  การดำรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  สังคม วัฒนธรรม และประเพณี  และอื่น ๆ  ตัวอย่างเช่น          เรื่องกล้วยไม้  เรื่องผลผลิต  เรื่องผลิตภัณฑ์  เรื่องอาหาร  เรื่องความเป็นอยู่        เป็นต้น                     

     เรื่องที่ 6  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น                 

          จากการไปศึกษาดูงานพืชสวนโลก ทำให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ของเนื้อหาสาระทางการเกษตรที่เป็นมุมมองของ อาชีพพืชสวน  ที่นำเสนอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามการออกแบบและการจัดตกแต่งของเจ้าของ  จึงทำให้มีประสบการณ์ตรง ได้แก่  1)  การสื่อสารเนื้อหาสาระต่าง ๆ ผ่านสื่อของจริง  นิทรรศการ  ของตัวอย่าง  ของจำลอง  การแสดง  บุคคล  และอื่น ๆ 2)  การจัดงานที่เป็นระดับโลกที่นำมารวมกันไว้    จุดเดียวกัน ภายใต้กรอบของ พืชสวน   เช่น  ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ผล  และผลิตภัณฑ์  เป็นต้น  และ 3)  วิธีการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพืชสวนที่น่าสนใจและสวยงาม เช่น  การตกแต่งเรือนกล้วยไม้เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้    เป็นต้น       

     เรื่องที่ 7  ความประทับใจ                 

          ความประทับใจที่เกิดขึ้นกับการไปศึกษาดูงานพืชสวนโลก ได้แก่  เรื่องที่ 1  เรือนกล้วยไม้  เรื่องที่ 2  หอคำหลวง  เรื่องที่ 3  รถราง  เรื่องที่ 4  ลานเท  และ เรื่องที่ 5  การตกแต่งบรรยากาศงาน 

         การได้ดูงานครั้งนี้ ดิฉันก็ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สนับสนุนและให้โอกาสไปเรียนรู้ ไปเปิดหูเปิดตา และไปเพิ่มประสบการณ์ทางการเกษตร เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน อาทิเช่น  เรื่องวิธีการนำเสนอเนื้อหาสาระและการสื่อสารองค์ความรู้  เรื่องการสร้างบรรยากาศของการจัดงาน  เรื่องการออกแบบงาน  และเรื่องการดึงดูดความสนใจกับผู้ชม  และอื่น ๆ ก็ขอขอบคุณค่ะ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#สรุปบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 73876, เขียน: 23 Jan 2007 @ 09:32 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 18:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

      ขอบพระคุณมากครับ มีภาพสวยๆ มาฝากไหมครับ