ภาพเปรียบเทียบขนาดของโลก ดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ (ที่คุณครูวิทยาศาสตร์อาจนำไปใช้สอนได้ครับ)

Size Planet-Start 1

Size Planet-Star 3

 

Size Planet-Star 4

Star Size Comparison