บางครั้งความเป็นจริง

มักทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเจ็บปวดเสมอ

อีกทั้งบทเรียนที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

ก็มักเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดด้วยเช่นกัน

และความทุกข์โศก..

ย่อมเป็นครูที่ดีกว่าความสุขสำราญ

 

กระนั้น...

ชีวิตก็ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

เปล่าประโยชน์ต่อการหลีกหลบความเป็นจริง

การหลีกหนีย่อมปราศจากเส้นทางอันสิ้นสุด

 

การเผชิญหน้ากับความจริงอย่างหาญกล้าและทรนงต่างหาก

คือวิธีการเดียว -

ที่จะช่วยนำพาชีวิตไปสู่การสัมผัสและเรียนรู้กับความเป็นจริง

ของโลกและชีวิต

.......