วันนี้ดีใจที่เป็นหนึ่งใน "ครูไทย"  สายเลือดพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ และวิญญาณความเป็นครู  ทำให้มีวันนี้


     วันนี้ครูหลายท่านคงมีความสุขกับรางวัลของวันนี้ รางวัลที่ครู ได้สร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และดิฉัน เป็นหนึ่งในครูหลายคนมีทีความภูมิใจ ปลื้มปิติกับรางวัลของครูดีเด่น  แต่ที่ดิฉันเป็นปลื้มมากที่สุด ก็คือรางวัลที่มาด้วยมือ ด้วยจิตวิญญาณ จริงๆ  เพราะรางวัลนี้ ดิฉันสร้างมากับมือ ไม่ได้ผ่านการเสนอชื่อจากโรงเรียน ไม่ได้รับการพิจารณาจากกลุ่มโรงเรียน หากแต่เป็นรางวัล "หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม" ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2  ท่านได้กรุณาจัดประกวดเพื่อเปิดโอกาส ให้ครูส่งผลงานเข้าแข่งขัน และดิฉันได้ส่งผลงานเข้าประกวด  ดิฉันจึงถือว่ารางวัลนี้มาจากมือและจิตวิญญาณของครู  อย่างแท้จริง
     และความปลาบปลื้มไม่ได้หยุดแค่นี้  วันนี้เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ได้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศมาเชยชม  เห็นความรัก ความสามัคคีของครูในวันนี้ มีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นครูไทย ขอให้คนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครู(ด้วยตัวและหัวใจ) ทุกท่านมีความสุข มีความภูมิใจ ในชีวิตครู ให้เกียรติความเป็นครู  หากเราไม่ให้เกียรติตัวเอง แล้วใครเล่าจะมาให้เกียรติครู  สู้ต่อไป…ครูไทย อย่าท้อถอย อย่าอ่อนแอกับชะตาชีวิตครูในวันนี้ ขอให้เราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ขายวิญญาณความเป็นครู  
     หากใคร...หลายท่าน ไม่เห็นความสำคัญของครู  ก็ทำทานซะ  เขาคงเก่งมาได้ เป็นเจ้าคน นายคน  ด้วยครู(ในกระบอกไม้ไผ่)