ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วม MSU-KM ปัญหาที่ติดอยู่ในใจของตัวเองตลอดมาคือ การไปแนะนำกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งจะไปแนะนำคนอื่นได้ยังไง ถ้าหน่วยงานของตัวเองยังไม่ได้นำKMเข้ามาใช้ในหน่วยงานเลย (ยืมจากพี่วิชิต) 

          จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในของเราได้มีการประชุมภายในหน่วยงาน ที่จัดเป็นประจำทุกเดือนขึ้น ซึ่งในเดือนนี้พิเศษกว่าเดือนที่ผ่านมาตรงที่ได้มีการพูดคุยกันถึงวิธีการในการตรวจสอบรายงานการเงินของแต่ละหน่วยงาน และได้มีบุคคลท่านหนึ่งในหน่วยได้เสนอในที่ประชุมว่า เราน่าจะมีการนำเอาปัญหาที่แต่ละคนเจอมาพูดคุยในที่ประชุม  ทำให้เป็นโอกาสที่ตัวเองจะได้นำเอาแนวทางKMเข้ามาใช้ แต่ถ้าจะบอกไปว่าเป็นKM คงจะไม่ดีแน่ จึงเสนอในที่ประชุมต่อไปว่า "ถ้าอย่างนั้น ควรให้แต่ละคนที่เจอกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขได้แล้วมานำเสนอในที่ประชุมเพื่อที่จะให้คนอื่นที่อาจจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันนำไปใช้ได้ทันที"

            ซึ่งมติที่ประชุมในวันนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า "ให้แต่ละคนนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนเจอมาเสนอในที่ประชุม และให้มีการจดบันทึกเพื่อที่จะได้นำไปจัดทำการรวบรวมเป็นเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานต่อไป"

            ไม่รู้ว่างานนี้   จะเป็นยังไงต่อไป   แต่ก็ถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว และหวังไปถึง"หางปลา"