คราวนี้ขอเชิญชมภาพถ่ายบ้างครับ

          

 

                    เป็นภาพถ่ายของแมวตัวจ้อย นอนหงายเก๋ง เอาอุ้งเท้าน้อยๆสีชมพูชี้ฟ้า นอนหลับตาพริ้ม

                    น่ารักไหมครับ?

                    ผมเชื่อภาพนี้มีพลังพอที่จะจุดประกายความคิด ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมได้พอสมควร

                   จึงอยากเชิญชวนให้ท่านแสดงความรู้สึก ที่เกิดจากความประทับใจจากการดูภาพนี้

                    ท่านจะวิจารณ์ เป็น Comment สั้นหรือยาว ไม่เกี่ยงครับ

                    หรือหากนึกสนุก อยากแต่งเรื่อง เป็นเรื่องเล่าจากภาพตามจินตนาการของท่าน ก็ยิ่งดี

                    เป็นการฝึกให้เกิดสุนทรียภาพหลายทางครับ คือ

                    หนึ่ง ฝึกการดูสาร(ระ) จากภาพ

                    สอง ฝึกทักษะการเขียน

                    สาม เกิดความสุขใจ เกิดสุนทรียภาพในจิตของเราเอง

                    สี่ ก่อให้เกิดรอยยิ้ม และความสุขใจให้แก่ผู้อื่น

                    ห้า...เชิญเติมเองนะครับ

                    .........................................................................

                    .........................................................................