วันครูปีนี้วันที่ 16 มกราคม 2550  ยังมาไม่ถึง
แต่ครูอ้อยทำให้วันครูปีนี้สนุกสนานในกลุ่มของนักเรียนและครูอย่างมาก

 

 
ครูอ้อยและครูจ้างชาวต่างประเทศ  สอนให้นักเรียนเขียนข้อความบรรยายลักษณะของครูที่ชื่นชอบพร้อมกับวาดรูปครูท่านนั้น  ตกแต่งระบายสีสวยงาม 
ครูอ้อยนำมาจัดบอร์หนึ่งในตอนเช้ามึด  ปรากฏว่าในตอนสายของวันนั้นเองเด็กนักเรียนมารุมดูกันอย่างสนุกสนาน 
แม้แต่คุณครูก็มายืนที่บอร์ดและถ่ายภาพไปเป็นที่ระลึกด้วย 
เมื่อนักเรียนได้เห็นผลงานของเพื่อนได้ติดที่บอร์ดโชว์จึงมาส่งเพิ่มขึ้นอีกมากมาย 
ครูอ้อยจึงคิดว่าจะจัดบอร์ดเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนอีกค่ะ 
การกระทำของครูอ้อยครั้งนี้นับได้ว่า  นักเรียนและครูจำนวนหนึ่งมีความสุขมากๆ 
แต่แล้วความสุขก็ต้องมาปนระคนเศร้า  เนื่องจากคุณครูบางท่านที่ไม่มีส่วนร่วมในบอร์ดแห่งนี้  เพราะคุณครูอ้อยไม่ได้สอน  จึงไม่มีผลงานนักเรียนมาติด 
ว้าทำดีแล้วทำไมต้องมีเรื่องกวนใจอีกล่ะ......มนุษย์นี้หนอ