ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ QAU (NUKM) จะได้ขยายบทบาทตัวเอง จากการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำ KM ไปประยุกต์ใช้ภายใน มน. (IKM) เป็น ส่งเสริมและสนับสนุนภายนอก มน. (ชุมชน) อีกด้วย นับเป็น Big step ของพวกเรา ผมขอเรียกว่า KM สัญจร หรือ Mobile KM ก็แล้วกันครับ

         วิธีการก็คือ เข้าร่วมทีมไปกับ Mobile Unit ของ มน. ที่มีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

         เงินรางวัลที่ได้จาก KM BIO Award 2005 (50,000 บาท จาก สคส.) จะถูกนำมาใช้ไปกับ Computer notebook + Projector + เครื่องขยายเสียง ส่วนค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือน เช่น ค่าสำเนาเอกสาร สำเนา VCD และค่าอาหารว่างสำหรับแกนนำชุมชน จะได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ Mobile Unit ของ มน. ซึ่งคาดว่าคงใช้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

         กิจกรรมหลักก็คือ จัดเวที (สถานที่จับเข่าคุยกัน) ให้กับแกนนำชุมชน (ผู้นำชุมชนจนถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ internet ในชุมชน) แล้ว

         (1) เกริ่นนำเล็กน้อย ตามด้วยการเปิด VCD ของ สคส. เช่นเรื่องเกี่ยวกับ KM ที่พิจิตร ที่ รพ.บ้านตาก ที่ รร.ชาวนา ให้แกนนำชุมชนได้ชมพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการจุดประเด็น และช่วยกันสกัดองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของชุมชน “งานได้ผล คนเป็นสุข” (เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะขยายผลสำเร็จจากชุมชนที่มีความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว)

         (2) แนะนำเรื่อง blog (GotoKnow) เบื้องต้น เพื่ออย่างน้อยให้แกนนำชุมชน สามารถเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ ที่สำคัญคือ ให้สามารถใช้ Ask me ได้ เพื่อจะได้ใช้เป็นช่องทาง เชื่อมต่อ ระหว่างชุมชนกับ มน. (รวมทั้งกับชาว GotoKnow blog ทั้งมวล) ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้ คือ

         (1) สำหรับชาว มน.เอง

         - NUKM Staff ที่ออกไปบริการจะเก่ง และแกร่งขึ้นในเรื่องการประยุกต์ใช้ KM

         - Mobile Unit Staff อื่น ๆ (จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ) จะได้คุ้นเคยกับแนวคิดและวิธีการของ KM มากขึ้น (เห็นตัวอย่าง KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ (ขยายผล IKM โดยอาศัย Mobile Unit)

         (2) สำหรับแกนนำชุมชน

         - จะได้ Concept ใหม่ (แรงบันดาลใจ) ของการทำมาหากิน และการดำเนินชีวิต

         - จะได้ช่องทางที่จะ ลปรร. กับชาว มน. (และชาว GotoKnow ทั้งหมด) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายเทภูมิปัญญาระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมดี ๆ จากการสื่อสารทาง B2B

         ความจริงเรา (NUKM) น่าจะเริ่มโครงการนี้ตั้งนานแล้ว การมาเริ่มที่เดือนมกราคม 2550 มีข้อดีตรงที่เป็นเดือนเริ่มต้นของปีงบประมาณของ Mobile Unit (ม.ค.--> ธ.ค.) ซึ่งจะมีการจัดทัพ Mobile Unit กันใหม่ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกันใหม่ในเดือนนี้ และที่สำคัญที่สุด ก็คือ KM Staff ของเราเข้มแข็งและมีความพร้อมเพียงพอแล้วในเดือนมกราคม 2550 นี้

         ปีนี้ตลอดทั้งปี (2550) เราจะออกให้บริการในจังหวัดที่ได้รับอุทกภัย (โคลนถล่ม) 2 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ กับเพชรบูรณ์ ขณะนี้มีการสำรวจความต้องการ มีการประชุมเตรียมการร่วมกันระหว่าง มน. กับชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอเพียงแต่ให้ถึงวันเวลาที่จะออกหน่วยด้วยกันเท่านั้น โดยที่ครั้งแรกนี้จะเป็นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (เสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 ม.ค.50)

         Staff ที่จะออก KM สัญจร (Mobile KM) นี้ นอกจากจะมาจาก QAU แล้ว ยังจะมาจากชาว NUKM ซึ่งมาจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยครับ ต้องการเดือนละ 2 คน ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ QAU ครับ

         ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.