รางวัลสุดคะนึง.....ประจำเดือนตุลาคม 2549 

 "ครูสิริพร กุ่ยกระโทก"

จากโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย

ชื่อบล็อก http://gotoknow.org/skuikratoke

   ความโดดเด่นของ บล๊อกมีบันทึกไม่ต่ำกว่า 15-20 บันทึกต่อเดือนมีการติดป้ายบล็อกชัดเจน../มีรูปแบบการเขียนที่น่าสนใจ น่าอ่าน น่าติดตาม บันทึกความรู้ที่เกิดขึ้นในการทำงาน และชีวิตประจำวันเกี่ยวกันสุนทรียของชีวิต ครอบครัว เพื่อน นักเขียน และหมู่มิตรในบล็อก/..โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการบันทึกที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อนำไปปรับใช้กับงานประจำของตนเอง และในกลุ่มนักเรียนที่สอน/..ยิ่งชื่อเรื่อง คงไม่ต้องพูดถึง อ่านแค่คำแรกก็สะดุดตาแล้ว และคงต้องอ่านต่อจนจบรรทัดสุดท้าย หรืออาจจะติดใจไล่ตามอ่านบันทึกอื่น ๆ ของบล็อกเกอร์ท่านนี้จนเกือบหมด../ ด้วยลีลาการเขียน และตั้งชื่ออย่างน่าสนใจ ทำให้บล็อกเกอร์ท่านนี้เป็นที่สนใจทั้งขาประจำ และขาจร เข้ามาอ่านกันไม่เว้นแต่ละวัน แถมมีการให้ข้อคิดเห็นเพื่อต่อยอดความรู้ในประเด็นนั้น ๆ ยาวเป็นหางว่าว/...แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการบันทึกความรู้ และเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ

เกณฑ์การตัดสิน  รางวัลสุดคะนึงมีดังนี้

1. มีการบันทึกสม่ำเสมอ 10-15 บันทึก/เดือน

2. มีการติดป้ายในบล็อก

3.มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก "การปฏิบัติจริง" ในเรื่องนั้น ๆ

4.มีการบันทึก การนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม

5.ชื่อเรื่อง น่าสนใจ และดึงดูด

6.ความสวยงามของบล็อก

7.จำนวนข้อคิดเห็น

8.มีความสร้างสรรค์

 

ของรางวัล ...เสื้อแจ็กเก็ต 1 ตัว  Size M 

(รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ เรามอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย...ร่วมยินดีเป็นจัดส่งถึงที่คะ)

คณะกรรมการ
1. ดร.จันทวรรณ น้อยวัน        ที่ปรึกษา                                     

2. คุณอาทิตย์    ลมูลปลั่ง        ประธานคณะกรรมการ

3. คุณอารีย์     วัณณะสิริ       กรรมการ

4. คุณศุภมาส  จันทร์ดี         กรรมการและเลขานุการ