อ้อ

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้จัดการโครงการครูเพื่อศิษย์ฯ
Usernamebabykm
สมาชิกเลขที่62
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

  อาชีพปัจจุบัน : freelance

  • ผู้จัดการโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ฯ  มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์
  • วิทยากรการจัดการความรู้
  • ทดลองงานที่ไม่เคยทำ อาชีพที่ไม่เคยคิดจะทำ

 

   ประวัติการทำงาน :

  • 2545-2547   นักวิจัยห้อง Lab
  • 2547-2553   วิทยากร KM ,ผู้ประสานโครงการ KM สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
  • 2554 - ปัจจุบัน  freelance, โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ฯ