somtawin
นาง สมถวิล somtawin โชติคณาทิศ

somtawin


ครู
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ
Username
somtawin
สมาชิกเลขที่
6706
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 

 กรุงเทพมหานคร

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี