คิดดี ทำดี ถวายองค์พ่อหลวงของชาวไทย


วันที่ข้าพเจ้าเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐศาสตร์บัณฑิต

(เกียรตินิยมอันดับสอง) แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากพระหัตถ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า :

" ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่ง

เกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุก

คนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความ

สามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่

ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง "

ข้าพเจ้าได้น้อมรับพระบรมราโชวาทองค์นี้ ใส่เกล้าใส่กระหม่อม เป็น

แนวทางการดำเนินชีวิตการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ด้วยศรัทธา วิริยะ และ

ความสุข แห่งคุณธรรม ด้วยความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถร่วมกับกลุ่มงานในสถาบันและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างที่ทรง "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น" อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ในวโรกาสต่อมาหลังเกษียณอายุราชการ ที่ข้าพเจ้าได้รับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ร.ท.ภ. พระราชทานแก่ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในส่วนของข้าพเจ้านั้น กองทุนชื่อ "พลตรีพงศ์-เฉลิมจิตต์ เภกะนันทน์" ที่รวบรวมจากเงินบำเพ็ญกุศลจากญาติมิตร ในงานพระราชทานเพลิงศพพ่อ-แม่ของขัาพเจ้า และสมทบเพิ่มขึ้นอีกทุกปีจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้เห็นผลานิสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นี้อย่างเป็นรูปธรรม ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค


............................................................................ความเห็น (8)

...... " ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่ง

เกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุก

คนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความ

สามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่

ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง "


ยังเป็น ...พระบรมราโชวาท ... ที่ใหม่อยู่เสมอมา นะคะพี่ใหญ่ ....

ขอบคุณค่ะ

ทรงพระเจริญครับ

เห็นภาพพี่ใหญ่สมัยก่อน

ทำให้มีพลัง มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปครับ

พระราชดำรัสทรงคุณค่าแก่คนไทยทั้งประเทศจริงๆ

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ

ขจิต ฝอยทอง
เพชรน้ำหนึ่ง
T-Tikk
ชยพร แอคะรัจน์
Dr. Ple
ถาวร
พ.แจ่มจำรัส
ฤทธิไกร มหาสารคาม
tuknarak
อ.หนึ่ง
นางสาว อุไรวรรณ ปานีสงค์


* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจที่มอบแก่บันทึกเทิดพระเกียรติองค์พ่อหลวงของชาวไทยค่ะ

* น้องDr.Ple...พระบรมราโชวาททุกองค์ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย คือแสงส่องทางไปสู่ความสุข ความเจริญของตนและประเทศชาติอย่างแท้จริงค่ะ

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาช้านาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันสุดประมาณมิได้

* น้องดร.ขจิต...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าในการคิดดี ทำดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืนนะคะ

ทรงพระเจริญ

  • สังคมจะดีเพราะ เราช่วยกันส่งเสริมและให้กำลังใจการกระทำความดี นะคะ

แวะมาชื่นชมพี่ใหญ่คนดีและคนเก่งครับผม

ใบบุญ

Dr. Pop

Wahoo_KrooKay

กล้วยไข่

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจที่มอบแก่บันทึกเทิดพระเกียรติองค์พ่อหลวงของชาวไทยค่ะ

* น้องใบบุญ...ร่วมด้วยช่วยกันในแต่ละมิติของบุคคลและองค์รวม เพื่อประเทศชาติที่รักของเรา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนะคะ

* น้องDr.Pop...รักษาสุขภาพด้วยนะคะ...น้องชายคนดีผู้เข้มแข็งของพวกเรา

ขอบคุณมากๆครับ อ่านบันทึกพี่ใหญ่ทุกครั้ง จะได้กำลังใจกลับไปเสมอครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท