ความเห็น 2915569

คิดดี ทำดี ถวายองค์พ่อหลวงของชาวไทย

เขียนเมื่อ 

แวะมาชื่นชมพี่ใหญ่คนดีและคนเก่งครับผม