บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พลตรีพงศ์-เฉลิมจิตต์ เภกะนันทน์